Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Predictive Rules oluşturmak için yeterli veri miktarı bulunmadığı zamanlarda XP Rules kullanılarak kurallar oluşturulabilir.


Note

2 tip kural üretilebilir; Alternative Rule ve Complementary Rule. Üretilen kurallar, Predictive Rules ile aynı tabloya yazılır. XP Rules ile üretilen kuralların Confidence değeri 1 olduğu için her zaman Predictive Rules’u ezerler.Note

Bu özelliği kullanabilmek için ürün entegrasyon adımlarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Ürün entegrasyon adımları için Ürün Dosyası sayfasına göz atabilirsiniz.

Yeni XP Rules Oluşturma 
Anchor
yeni
yeni

XP Rules oluşturma ekranına; Recommend > XP Rules > New Rule Definition seçerek ulaşabilirsiniz.XP Rules Form  
Anchor
XP
XP

XP Rules Oluşturma ekranı; birbirini takip eden 3 adımdan oluşmaktadır. 

1. Rule Definition 
Anchor
rule
rule

Rule NameTanımlanmak istenen kural için isim girilecek alandır.
PriorityXP Rules ile tanımlanmak istenen birden fazla kural olduğunda hangi kuralın daha öncelikli uygulanması isteniyorsa bu alandan öncelik sırası belirlenir.
Rule Type

2 tip kural üretilebilir; Alternative Rule ve Complementary Rule:

  • Alternative Products: Oluşturulması istenen kural; belirlenen ürün ve ürün grubuna alternatif ürünler göstermesi istendiğinde seçilir.

  • Cross-Sell Products: Oluşturulması istenen kural; belirlenen ürün ve ürün grubuna tamamlayıcı (complementary products) ürünler göstermesi istendiğinde seçilir. Örneğin Gri Pantalon alanlara tamamlayıcı ürün olarak Mavi Gömlek öner denilebilir.
Status
  • Active: Oluşturulması istenen kuralın aktif durumda olması istendiğinde kullanılır.

  • Passive: Oluşturulması istenen kuralın pasif durumda olması istendiğinde kullanılır.
From/To DateKuralların hangi tarihler arasında üretileceğini ve geçerlilik tarihlerinin belirlendiği alandır.
Result LimitMaksimum 10 adet ürün önerisi yapılır.
Run rules after save?Save butonuna tıklandıktan sonra oluşturulan kuralı çalışması istendiğinde YES seçeneği seçilmelidir.
Tip

Yukarıda bahsedilen zorunlu alanların tümü doldurulduktan sonra Next ile bir sonraki adıma devam edilmesi gerekir2. Matched Rule Definition 
Anchor
matched
matched

Birinci adımda seçilen kural tipine göre eşleştirilecek ürünler için ikinci bir kural tanımlama adımıdır. Bu adımda; ilk adımda seçilen kural tipine göre (Alternative / Crossell Products) ziyaretçilerin ilgilenceği ürünler üzerine bir tanımlama yapılmaktadır. Kısaca ziyaretçilerin ilgilendiği ürünlere alternatif ürünler gösterilmesi istenen bir durum için, bu adımda ziyaretçilerin ilgilenmesi beklenen ürünlerin tanımlaması yapılmaktadır.Product Data dosyasında yer alan alanlardan birini kural tanımına eklemek için kullanılır.

Kural tanımından herhangi bir alanı kaldırmak için kullanılır.

Kural tanımına eklenen alanların tümünü içeren bir kural oluşturulması istendiğinde seçilir.

Kural tanımına eklenen alanların herhangi birini içeren bir kural oluşturulması istendiğinde seçilir.

Hazırlanan kurala uyan ürünlerin görüntülenmesi istendiği zaman kullanılır.

3. Displayed Rule Definition 
Anchor
display
display

Bu adımda; ikinci adımda belirlenen kural kurgusuna göre, ziyaretçilere öneri olarak gösterilecek ürünlerin; yine kural oluşturularak tanımlaması yapılmaktadır. 

Note

Bir önceki adımda eklenen alanlar ile bu adımda oluşturulması istenen kuralların örtüşmesi istendiği zaman Match seçeneği işaretlenmelidir.


Note

Match Product Color: Seçildiğinde, önerilen ürünün rengi baz ürünün rengini ile aynı oluyor. Alternative tipindeki kurallar için kullanılır. Örneğin gömlek kategorisinde her ürüne aynı renkte alternatif ürünler tanımlamak için kullanılabilir. Böylece her bir renk için ayrı kural yazılmak zorunda kalmaz.

Tip

Save butonuna tıklandığı zaman, oluşturulan kural keydedilerek üretilen kural listesi XP Rules List altından görüntülenebilmektedir.
Ana Başlık: Recommend