Report Service

Report web servisini kullanarak, belli kampanyalara ait raporları analiz etmek için kullanabilirsiniz.

Member web servisine ait aşağıdaki metodlar bulunmaktadır.


MetodAçıklama
GetCampaignReportBelirtilen tarihler arasındaki kampanya raporlarını listeler.
GetCampaignReportWithCampIDBir e-posta kampanyasının kampanyanın özet bilgi ve özelliklerini listeler.
GetEmailCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp
Belirtilen kampanya ID’sine göre, kampanyaya ait ulaşım durumu raporunu gösterir.
GetEmailCampaignLinksBir kampanyanın içinde yer alan linklerin özelliklerini listeler.
GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDatesViaFtp
Bir kampanyada tıklama yapan kullanıcıların listesini döner.
GetEmailUnsubscribeReportBetweenTwoDatesViaFtpİki tarih aralığında üyelikten ayrılan kullanıcıların raporunu oluşturur.
GetFilteredMembers
Belli filtrelere göre hesabınızdaki üyeleri sorgulamanızı sağlar.
GetIncomingSmsMessages
Hesabınızda tanımlı olan kısa numaraya gönderilen SMS'leri listeler.
GetListContent
Belirtilen listenin içeriğindeki üyeleri listeler.
GetMemberCampaignsWithEmailAddressE-mail adresine gönderilen kampanya şablonlarını listeler.
GetSmsCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp
Belirtilen SMS kampanya ID’sine göre, kampanyaya ait SMS lerin ulaşım durumu raporunu gösterir.
GetSmsCampaignReport
Belirtilen tarihler arasında ki SMS kampanyalarının özelliklerini listeler.
GetSmsCampaignReportWithCampID
Bir SMS kampanyasının özet bilgi ve özelliklerini listeler.
GetUnsubscribeReportBetweenTwoDates
İki tarih aralığında üyelikten ayrılan kullanıcıları verir.
QueryBulkFileProgress
Bir yükleme yada rapor isteğinin durumunu sorgulamanızı sağlar.
QueryDataWarehouseUploadProgress
Bir data warehouse yüklemesinin durumunu sorgulamanızı sağlar.
QueryOngoingEmailStatus
E-Mail işlem kampanyası kapsamında gönderilen bir e-postanın ulaşım durumunu sorgular.
QueryOngoingSmsStatus
SMS işlem kampanyası kapsamında gönderilen bir SMS’in ulaşım durumunu sorgular.
QuerySendingPushMessageToMembers
Üyelere push bildirim gönderilmesini sorgular.Geliştiricinin her hangi bir web servis ile etkileşime geçebilmesi için, öncelikle Login metodunu kullanarak bir SERVICE TICKET alması gerekir. Diğer web servis ve metodlarına oluşturmuş olduğu bu değer ile istekte bulunabilir.

GetCampaignReport 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetCampaignReport?BeginDate=01.01.2016&EndDate=02.01.2016

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetCampaignReport?BeginDate=01.01.2016&EndDate=02.01.2016

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetCampaignReport?BeginDate=01.01.2016&EndDate=02.01.2016

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetCampaignReport?BeginDate=01.01.2016&EndDate=02.01.2016

Http verb

GET

Parameters

BeginDate(string): The start date of time gap to get reports. (Format: dd.MM.yyyy)

EndDate(string): The end date of time gap to get reports. (Format: dd.MM.yyyy)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


Sample Body


Sample Response

{

  "Campaigns": [

    {

      "Name": "",

      "Subject": "",

      "CustomerTitle": "",

      "CreationDate": "31.07.2015 18:17:25",

      "DeliveryStart": "05.01.2016 11:04:10",

      "DeliveryFinish": "05.01.2016 11:06:20",

      "CampaignId": "",

      "TotalSent": "1",

      "TotalRead": "1",

      "HardBounce": "0",

      "SoftBounce": "0",

      "Other": "0",

      "UniqueRead": "1",

      "UniqueClick": "0",

      "TotalClick": "0",

      "ReadRatio": "100,00",

      "ClickRatio": "0,00",

      "HotmailJunkCount": "0",

      "YahooJunkCount": "0",

      "Lists": "",

      "Status": null,

      "Classification": []

    }

  ],

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,99GetCampaignDetailedMemberReport 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetCampaignDetailedMemberReport?CampaignId=1&ReportType=1

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetCampaignDetailedMemberReport?CampaignId=1&ReportType=1

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetCampaignDetailedMemberReport?CampaignId=1&ReportType=1

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetCampaignDetailedMemberReport?CampaignId=1&ReportType=1

Http verb

GET

Parameters

CampaignId(string): id of campaign.

ReportType(int):

  Read = 1,

  Clicked = 2,

  Unsubscribed = 3,

  MarkedSpam = 4,

  Bounced = 5

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


Sample Body


Sample Response

{

  "Members": [

    "345678987654"  ( MemberID)

  ],

  "Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,76, 99 ,106


GetListContent 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetListContent

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetListContent

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetListContent

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetListContent

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

 

GroupName(string): list group name,

ListName(string): list name under groupName.

ListInsertionBeginDate(string):

ListInsertionFinishDate(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

 

Sample Body

 {

  "GroupName": "Genel",

  "ListName": "E-Bülten",

  "ListInsertionBeginDate": "20150611 19:29:02",

  "ListInsertionFinishDate": "20170611 19:29:02",

  "Map": "COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword": "ZipPassword",

  "NotificationEmail": "testml@euromsg.com",

  "FtpDetails":


{

  "ServerIp": "ServerIP",

  "Port": 0,

  "Username": "Username",

  "Password": "Password",

  "ChangeDir": "ChangeDir",

  "Secure": true,

  "Key": "Key"

}

}


Sample Response

{

  "ConversationId": "B47188A576D045F1B5DFDA6E551466FA",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3D6427135C344F0789B77D7C4FF5778F"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetCampaignReportWithCampId 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetCampaignReportWithCampId?CampId=F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetCampaignReportWithCampId?CampId=F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetCampaignReportWithCampId?CampId=F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetCampaignReportWithCampId?CampId=F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89

Http verb

GET

Parameters

CampId (string): Id of campaign.


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body 

Sample BodySample Response

{

  "Campaign": {

    "Name": "test",

    "Subject": "test",

    "CustomerTitle": "Euro Message IT",

    "CreationDate": "10.10.2016 11:11:07",

    "DeliveryStart": "1.01.1900 00:00:00",

    "DeliveryFinish": "",

    "CampaignId": "F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89",

    "TotalSent": "0",

    "TotalRead": "0",

    "HardBounce": "0",

    "SoftBounce": "0",

    "Other": "0",

    "UniqueRead": "0",

    "UniqueClick": "0",

    "TotalClick": "0",

    "ReadRatio": "0,00",

    "ClickRatio": "0,00",

    "HotmailJunkCount": "0",

    "YahooJunkCount": "0",

    "Lists": "",

    "Status": "OFF",

    "FromAddress": "mert.gumus@euromsg.net",

    "Classification": []

  },

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3AF593203D844D76BA267ED72BD56782"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeBack to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetEmailCampaignLinks?CampaignId=4741F11578F9460581931F571958B979

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetEmailCampaignLinks?CampaignId=4741F11578F9460581931F571958B979

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetEmailCampaignLinks?CampaignId=4741F11578F9460581931F571958B979

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetEmailCampaignLinks?CampaignId=4741F11578F9460581931F571958B979

Http verb

GET

Parameters

CampaignId (string): Id of campaign.


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample Body


Sample Response

{

  "Links": [

    {

      "LinkID": "1BE3B616C73E4A31911D2EF6F8C0800E",

      "LinkName": "",

      "Link": "http://test.com",

      "LinkType": "T",

      "TotalClickCount": 1,

      "UniqueClickCount": 1

    }

  ],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "DDE83BF1DA9848D2A32457F95FDF2F86"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetEmailCampaignDeliveryStatusReportViaFtp 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetEmailCampaignDeliveryStatusReportViaFtp

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetEmailCampaignDeliveryStatusReportViaFtp

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetEmailCampaignDeliveryStatusReportViaFtp

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetEmailCampaignDeliveryStatusReportViaFtp

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


CampaignId(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

 

Sample Body

  {

  "CampaignId": "F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89",

  "Map": "COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword": "ZipPassword",

  "NotificationEmail": "testml@euromsg.com",

  "FtpDetails":


{

  "ServerIp": "ServerIP",

  "Port": 0,

  "Username": "Username",

  "Password": "Password",

  "ChangeDir": "ChangeDir",

  "Secure": true,

  "Key": "Key"

}

}


Sample Response

{

  "ConversationId": "AB2DC9A16BEE453480F2EA3D30E2D6EC",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "DCA0127D81454B38A33362E27CF1BB48"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetEmailCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetEmailCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetEmailCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetEmailCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetEmailCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

CampaignId(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

BeginDate(string):

EndDate(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

 

Sample Body

{

  "CampaignId": "F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89",

  "Map": "COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword": "ZipPassword",

  "NotificationEmail": "testml@euromsg.com",

  "BeginDate":"20150611 19:29:02",

  "EndDate": "20170611 19:29:02",

  "FtpDetails":

{

  "ServerIp": "ServerIP",

  "Port": 0,

  "Username": "Username",

  "Password": "Password",

  "ChangeDir": "ChangeDir",

  "Secure": true,

  "Key": "Key"


}

}

Sample Response

{

  "ConversationId": "20DBFB98883D430D9F62BF5C95E3B0E6",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "4ED4315FF0A04D07841896D1B12370A8"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetEmailCampaignMemberLinkReportViaFtp 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportViaFtp

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportViaFtp

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportViaFtp

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportViaFtp

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

CampaignId(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

BeginDate(string):

EndDate(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

 

 

Sample Body

 {

  "CampaignId": "F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89",

  "Map": "COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword": "ZipPassword",

  "NotificationEmail": "testml@euromsg.com",

  "BeginDate": "20150611 19:29:02",

  "EndDate": "20170611 19:29:02",

  "FtpDetails":

{

  "ServerIp": "ServerIP",

  "Port": 0,

  "Username": "Username",

  "Password": "Password",

  "ChangeDir": "ChangeDir",

  "Secure": true,

  "Key": "Key"

}

}


Sample Response

{

  "ConversationId": "F143017FCC9F4227B42BF9AC3A2F5230",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "A569399F80BD44FDADF54F610AF529C3"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDatesViaFtp 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDatesViaFtp

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDatesViaFtp

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDatesViaFtp

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDatesViaFtp

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

CampaignId(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

BeginDate(string):

EndDate(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

 

 

Sample Body

{

  "CampaignId": "F543F6FC509942BB9A722DE8A5FB0C89",

  "Map": "COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword": "ZipPassword",

  "NotificationEmail": "testml@euromsg.com",

  "BeginDate": "20150611 19:29:02",

  "EndDate": "20170611 19:29:02",

  "FtpDetails":

{

   "ChangeDir" : "ChangeDir",

   "Key" : "Key",

   "Password" : "Password",

   "Port" : 0,

   "Secure" : true,

   "ServerIp" : "ServerIP",

   "Username" : "Username"

}

}

Sample Response

{

  "ConversationId": "6FC190E2E5354411B00836315BA2CF39",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "2C4176BD815945F0B091844CE79302AA"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDates 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDates

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDates

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDates

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetEmailCampaignMemberLinkReportBetweenTwoDates

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

CampaignId(string):

Map(string):

BeginDate(string):

EndDate(string):

 

Sample Body

 {

  "CampaignId": "4741F11578F9460581931F571958B979",

  "Map": "COLUMN1=Adınız",

  "BeginDate": "20160629 10:31:18",

  "EndDate": "20160829 10:31:18"

}

Sample Response

{

  "Details": [

    {

      "Adınız": "",

      "LINK_ID": "1BE3B616C73E4A31911D2EF6F8C0800E",

      "CLICK_COUNT": 1,

      "FIRST_CLICK_TIME": "2016-07-29T10:30:12.707",

      "LAST_CLICK_TIME": "2016-07-29T10:31:18.96"

    }

  ],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "442D28D0F13A42D1A4EC08147E0920B6"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetEmailUnsubscribeReportViaFtp 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetEmailUnsubscribeReportViaFtp

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetEmailUnsubscribeReportViaFtp

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetEmailUnsubscribeReportViaFtp

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetEmailUnsubscribeReportViaFtp

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

CampaignId(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}


 

Sample Body

 {

  "CampaignId": "4741F11578F9460581931F571958B979",

  "Map":"COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword":"ZipPassword",

  "NotificationEmail":"testml@euromsg.com",

  "FtpDetails":

{

   "ChangeDir" : "ChangeDir",

   "Key" : "Key",

   "Password" : "Password",

   "Port" : 0,

   "Secure" : true,

   "ServerIp" : "ServerIP",

   "Username" : "Username"

}

}

Sample Response

{

  "ConversationId": "469C47B7D6BB4C6EA279B390FE9D924A",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "9FD1AE82AFC24CDA8A45D4F6847CBEC5"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetEmailUnsubscribeReportBetweenTwoDatesViaFtp 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetEmailUnsubscribeReportBetweenTwoDatesViaFtp

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetEmailUnsubscribeReportBetweenTwoDatesViaFtp

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetEmailUnsubscribeReportBetweenTwoDatesViaFtp

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetEmailUnsubscribeReportBetweenTwoDatesViaFtp

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

CampaignId(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

BeginDate(string):

EndDate(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

Sample Body

 {

  "CampaignId": "4741F11578F9460581931F571958B979",

  "Map":"COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword":"ZipPassword",

  "NotificationEmail":"testml@euromsg.com",

  "BeginDate":"20160629 10:31:18",

  "EndDate" : "20160829 10:31:18",           

  "FtpDetails":

               

{

   "ChangeDir" : "ChangeDir",

   "Key" : "Key",

   "Password" : "Password",

   "Port" : 0,

   "Secure" : true,

   "ServerIp" : "ServerIP",

   "Username" : "Username"

}

}


Sample Response

{

  "ConversationId": "1C485EF85FF14129AF0669AFD781F61B",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "32120EF26C9F472B8C5103B649AF776E"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetUnsubscribeReportBetweenTwoDates 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetUnsubscribeReportBetweenTwoDates?BeginDate=20160802 01:10:41&EndDate=20160802 23:10:41

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetUnsubscribeReportBetweenTwoDates?BeginDate=20160802 01:10:41&EndDate=20160802 23:10:41

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetUnsubscribeReportBetweenTwoDates?BeginDate=20160802 01:10:41&EndDate=20160802 23:10:41

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetUnsubscribeReportBetweenTwoDates?BeginDate=20160802 01:10:41&EndDate=20160802 23:10:41

Http verb

GET

Parameters

BeginDate

EndDate

OnlyEmailUnsubscribes(boolean)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

 

Sample Body


Sample Response

{

  "Unsubscribers":

{

  "KeyId": null,

  "Email": null,

  "UnsubscribeTime": null,

  "Reason": null,

  "GsmNo": null,

  "EmailPermit": null,

  "GsmPermit": null,

  "Status": null

}

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetFilteredMembers 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetFilteredMembers

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetFilteredMembers

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetFilteredMembers

LIVEM: ttps://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetFilteredMembers

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

Filters(Filter[]): Filter array which includes key,value, operator.

{

Key(string)This field must contain the primary key column (EMAIL, KEY_ID) defined in the account.

Value(string): This is the value of the Key Column,

Operator(int): LessThan = 1, LessOrEqualThan = 2, GreaterThan = 3,GreaterOrEqualThan = 4,Equal = 5, NotEqual = 6, Like = 7, NotLike = 8

}

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

 

 

Sample Body

{

  "Map":"COLUMN1=Adınız;UNSUBSCRIBE_DATE=Tarih",

  "ZipPassword":"ZipPassword",

  "NotificationEmail":"testml@euromsg.com",

  "Filters":[{"Key":"EMAIL", "Value":"omer.yilmaz@euromsg.com","Operator":5}],

  "FtpDetails":

               

{

   "ChangeDir" : "ChangeDir",

   "Key" : "Key",

   "Password" : "Password",

   "Port" : 0,

   "Secure" : true,

   "ServerIp" : "ServerIP",

   "Username" : "Username"

}

}

Sample Response

{

  "ConversationId": "33498650693E45BEBAB3BF0DEEBAFE33",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "537C44B3B6C04D3B96D0412835F9CC40"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeQueryBulkFileProgress 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/QueryBulkFileProgress?ConversationId=FFD0BE1ABF8B45C1891B7AF6ABE46B39

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/QueryBulkFileProgress?ConversationId=FFD0BE1ABF8B45C1891B7AF6ABE46B39

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/QueryBulkFileProgress?ConversationId=FFD0BE1ABF8B45C1891B7AF6ABE46B39

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/QueryBulkFileProgress?ConversationId=FFD0BE1ABF8B45C1891B7AF6ABE46B39

Http verb

GET

Parameters

ConversationId(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample BodySample Response

{

  "ConversationId": "FFD0BE1ABF8B45C1891B7AF6ABE46B39",

  "ConversationStatus": "N",

  "TotalRowCountInConversation": 0,

  "ProcessedRowCountInConversation": 0,

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "CA79752B6F7340339A64DB10B1629CA3"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeRetryExportJob 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/RetryExportJob?ConversationId=FC37C0EBCBBB40F78E4B3539A337E20C

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/RetryExportJob?ConversationId=FC37C0EBCBBB40F78E4B3539A337E20C

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/RetryExportJob?ConversationId=FC37C0EBCBBB40F78E4B3539A337E20C

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/RetryExportJob?ConversationId=FC37C0EBCBBB40F78E4B3539A337E20C

Http verb

GET

Parameters

ConversationId(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample Body


Sample Response

{

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "07BA0487A2464900BE31640E63A8216C"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeQueryOngoingEmailStatus 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/QueryOngoingEmailStatus?CampId=33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B&MailId=33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/QueryOngoingEmailStatus?CampId=33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B&MailId=33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/QueryOngoingEmailStatus?CampId=33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B&MailId=33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/QueryOngoingEmailStatus?CampId=33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B&MailId=33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B

Http verb

GET

Parameters

CampId(string) , MailId(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample Body


Sample Response

{

  "CampID": "33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B",

  "TransacitonID": "33BDF09410374567A1D875AFE4B7982B",

  "RelayStatus": null,

  "DeliveryStatus": null,

  "ReadTime": null,

  "UndeliveryReason": null,

  "MarkedSpam": false,

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "7775EBB310734EA4A811B27E38410024"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeQueryOngoingSmsStatus 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/QueryOngoingSmsStatus?CampId=EE3A551850C14E25A42D225C949851B2&TransactionId=170423

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/QueryOngoingSmsStatus?CampId=EE3A551850C14E25A42D225C949851B2&TransactionId=170423

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/QueryOngoingSmsStatus?CampId=EE3A551850C14E25A42D225C949851B2&TransactionId=170423

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/QueryOngoingSmsStatus?CampId=EE3A551850C14E25A42D225C949851B2&TransactionId=170423

Http verb

GET

Parameters

CampId(string),TransactionId(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample BodySample Response

{

                "DeliveryResult": {

                                "GsmNumber": null,

                                "DeliveryResult": null,

                                "DeliveryDetail": null,

                                "DeliveryTime": null,

                                "DeliveredMessage": null,

                                "PostType": null,

                                "KeyID": null,

                                "SendDate": null

                }

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetIncomingSmsMessages 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetIncomingSmsMessages?BeginTime=2014-05-28 15:29:31&EndTime=2016-05-28 15:29:31

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetIncomingSmsMessages?BeginTime=2014-05-28 15:29:31&EndTime=2016-05-28 15:29:31

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetIncomingSmsMessages?BeginTime=2014-05-28 15:29:31&EndTime=2016-05-28 15:29:31

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetIncomingSmsMessages?BeginTime=2014-05-28 15:29:31&EndTime=2016-05-28 15:29:31

Http verb

GET

Parameters

BeginTime(string), EndTime(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample BodySample Response

{

  "SmsMessages": [],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "A9C4B0C7B90B46CEA0F40D12977E6A72"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetSmsCampaignReport 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetSmsCampaignReport?BeginDate=2016-09-28 17:35:00&EndDate=2016-09-30 17:35:00

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetSmsCampaignReport?BeginDate=2016-09-28 17:35:00&EndDate=2016-09-30 17:35:00

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetSmsCampaignReport?BeginDate=2016-09-28 17:35:00&EndDate=2016-09-30 17:35:00

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetSmsCampaignReport?BeginDate=2016-09-28 17:35:00&EndDate=2016-09-30 17:35:00

Http verb

GET

Parameters

BeginDate(string),EndDate(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample BodySample Response

{

  "Campaigns": [],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "7DF1992B97244CCF8C8C61C27FF62575"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetSmsCampaignReportWithCampId 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetSmsCampaignReportWithCampId?SmsCampId=FFBF4ACEF09E4A1CB67494C12CCC500C

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetSmsCampaignReportWithCampId?SmsCampId=FFBF4ACEF09E4A1CB67494C12CCC500C

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetSmsCampaignReportWithCampId?SmsCampId=FFBF4ACEF09E4A1CB67494C12CCC500C

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetSmsCampaignReportWithCampId?SmsCampId=FFBF4ACEF09E4A1CB67494C12CCC500C

Http verb

GET

Parameters

SmsCampId(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample BodySample Response

{

  "SmsCampaign": {

    "CampaignId": "FFBF4ACEF09E4A1CB67494C12CCC500C",

    "Name": "sms 2-2015-11-21T13:45",

    "Originator": "BRANDMAIL",

    "CreationDate": "21.11.2015 13:45:36",

    "DeliveryStart": "21.11.2015 13:45:36",

    "Status": "SENDING",

    "GsmColumn": "COLUMN6",

    "SmsMessage": "<##Adınız##>sdadsdsd<##Soyadınız##>sdadsad<##AFFILIATE_ID##> wdasdwsd sfsfsdf",

    "UniqueSms": "true",

    "TotalSmsCount": "22",

    "DuplicateSmsCount": "2",

    "PreparedSmsCount": "20",

    "TotalSent": "16",

    "Read": "0",

    "Waiting": "0",

    "Fail": "0",

    "Timeout": "0",

    "Lists": ""

  },

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "8C7A25EA57D44465819FE4E747C048BF"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetSmsCampaignDeliveryStatusReportViaFtp 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetSmsCampaignDeliveryStatusReportViaFtp

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetSmsCampaignDeliveryStatusReportViaFtp

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetSmsCampaignDeliveryStatusReportViaFtp

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetSmsCampaignDeliveryStatusReportViaFtp

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

CampaignId(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

Sample Body

 {

  "CampaignId" : "FFBF4ACEF09E4A1CB67494C12CCC500C",

  "Map":"COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword":"ZipPassword",

  "NotificationEmail":"testml@euromsg.com",

  "FtpDetails":

{

   "ChangeDir" : "ChangeDir",

   "Key" : "Key",

   "Password" : "Password",

   "Port" : 0,

   "Secure" : true,

   "ServerIp" : "ServerIP",

   "Username" : "Username"

}

}

Sample Response

{

  "ConversationId": "D09F69318CEB4E3BA3B4A9F37A1C31FF",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "34F04557B207421B88725A8FD5E639F4"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetSmsCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetSmsCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetSmsCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetSmsCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetSmsCampaignDeliveryStatusReportBetweenTwoDatesViaFtp

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

CampaignId(string):

BeginDate(string):

EndDate(string):

Map(string):

ZipPassword(string):

NotificationEmail(string):

FtpDetails(FtpInfo):

{

ServerIp(string):

Port(int):

Username(string):

Password(string):

ChangeDir(string):

Secure(bool):

Key(string):

}

Sample Body

 {

  "CampaignId" : "FFBF4ACEF09E4A1CB67494C12CCC500C",

  "BeginDate"  :"20151120 13:45:36",

  "EndDate"    :"20151122 13:45:36",

  "Map"        :"COLUMN1=Adınız",

  "ZipPassword":"ZipPassword",

  "NotificationEmail":"testml@euromsg.com",

  "FtpDetails":

{

   "ChangeDir" : "ChangeDir",

   "Key" : "Key",

   "Password" : "Password",

   "Port" : 0,

   "Secure" : true,

   "ServerIp" : "ServerIP",

   "Username" : "Username"

}

}

Sample Response

{

  "ConversationId": "0F38E03A93D74FE7B07BD929773030D0",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3AB710F8ED2D4025A56ED5134D17FF64"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code
GetMemberCampaignsWithEmailAddress

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetMemberCampaignsWithEmailAddress?Key=EMAIL&Value=xxxx@relateddigital.com

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetMemberCampaignsWithEmailAddress?Key=EMAIL&Value=xxxx@relateddigital.com

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetMemberCampaignsWithEmailAddress?Key=EMAIL&Value=xxxx@relateddigital.com

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetMemberCampaignsWithEmailAddress?Key=EMAIL&Value=xxxx@relateddigital.com

Http verb

GET

Parameters

Key  --> EMAIL
Value --> Email Address

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample BodySample Response

"Id": "E9A729924680480F8ADDF4854C71629A",
            "Name": "sneakerfirsati_27082020",
            "Subject": "Test",
            "DeliveryDate": "27.08.2020 09:29:00",
            "ReadTime": "28.08.2020 10:50:09",
            "DeliveryStatus": "RD",
            "ClickStatus": "Y",
            "Html" "<!DOCTYPE html PUBLIC ...  

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code
QuerySendingPushMessageToMembers 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/QuerySendingPushMessageToMembers?Key=EMAIL&Value=cihan@test.com&BeginDate=2015-11-20 13:45:36&EndDate=2015-11-22 13:45:36&PageSize=10&PageCount=1

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/QuerySendingPushMessageToMembers?Key=EMAIL&Value=cihan@test.com&BeginDate=2015-11-20 13:45:36&EndDate=2015-11-22 13:45:36&PageSize=10&PageCount=1

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/QuerySendingPushMessageToMembers?Key=EMAIL&Value=cihan@test.com&BeginDate=2015-11-20 13:45:36&EndDate=2015-11-22 13:45:36&PageSize=10&PageCount=1

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/QuerySendingPushMessageToMembers?Key=EMAIL&Value=cihan@test.com&BeginDate=2015-11-20 13:45:36&EndDate=2015-11-22 13:45:36&PageSize=10&PageCount=1

Http verb

POST

Parameters

Key(string):

Value(string):

BeginDate(string):

EndDate(string):

PageSize(int):

PageCount(int):

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample BodySample Response

{

  "UnreadMessageCount": 0,

  "ReadMessageCount": 0,

  "PushReportList": [],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "89606E8C58594CE9B922A31EBDB821DC"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetPushCampaignReport 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/GetPushCampaignReport?BeginDate=2016-10-11 02:48:32&EndDate=2016-10-11 12:48:32

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/GetPushCampaignReport?BeginDate=2016-10-11 02:48:32&EndDate=2016-10-11 12:48:32

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/GetPushCampaignReport?BeginDate=2016-10-11 02:48:32&EndDate=2016-10-11 12:48:32

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/GetPushCampaignReport?BeginDate=2016-10-11 02:48:32&EndDate=2016-10-11 12:48:32

Http verb

GET

Parameters

BeginDate(string), EndDate(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample Body


Sample Response

{

  "CampaignResults": [

    {

      "CampaignId": "28ACD1884841462C9CC424C40594D143",

      "CampaignName": "testset",

      "PushType": 2,

      "Status": "OFF",

      "TextMessage": "testset",

      "TargetUrl": "",

      "MediaUrl": "",

      "CustomParams": "",

      "DeliveryDate": "1900-01-01T00:00:00",

      "DeliveryExpireDate": "0001-01-01T00:00:00",

      "PushAppReports": [

        {

          "AppAlias": "21313",

          "PushAppStats": {

            "TargetedCount": 0,

            "PreparedCount": 0,

            "ExcludedCount": 0,

            "RelayedCount": 0,

            "DeliveredCount": 0,

            "OpenedCount": 0,

            "TotalOpenedCount": 0,

            "BounceCount": 0,

            "SendErrorCount": 0

          }

        }

      ]

    },

    {

      "CampaignId": "A42D2F9913FC4EDAA4DD1D08764381AC",

      "CampaignName": "test",

      "PushType": 2,

      "Status": "OFF",

      "TextMessage": "test",

      "TargetUrl": "",

      "MediaUrl": "",

      "CustomParams": "",

      "DeliveryDate": "1900-01-01T00:00:00",

      "DeliveryExpireDate": "0001-01-01T00:00:00",

      "PushAppReports": [

        {

          "AppAlias": "AndroidTest",

          "PushAppStats": {

            "TargetedCount": 0,

            "PreparedCount": 0,

            "ExcludedCount": 0,

            "RelayedCount": 0,

            "DeliveredCount": 0,

            "OpenedCount": 0,

            "TotalOpenedCount": 0,

            "BounceCount": 0,

            "SendErrorCount": 0

          }

        },

        {

          "AppAlias": "test2",

          "PushAppStats": {

            "TargetedCount": 0,

            "PreparedCount": 0,

            "ExcludedCount": 0,

            "RelayedCount": 0,

            "DeliveredCount": 0,

            "OpenedCount": 0,

            "TotalOpenedCount": 0,

            "BounceCount": 0,

            "SendErrorCount": 0

          }

        }

      ]

    }

  ],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "A3D09744EA46451CA62E642A7C6C3AFD"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeQueryDataWarehouseUploadProgress 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/report/QueryDataWarehouseUploadProgress?FileName=rest-api2&BeginTime=20160817 08:27:16&EndTime=20160817 11:27:16

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/report/QueryDataWarehouseUploadProgress?FileName=rest-api2&BeginTime=20160817 08:27:16&EndTime=20160817 11:27:16

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/report/QueryDataWarehouseUploadProgress?FileName=rest-api2&BeginTime=20160817 08:27:16&EndTime=20160817 11:27:16

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/report/QueryDataWarehouseUploadProgress?FileName=rest-api2&BeginTime=20160817 08:27:16&EndTime=20160817 11:27:16

Http verb

GET

Parameters

FileName(string), BeginTime(string), EndTime(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body


 

Sample BodySample Response

{

  "DwTables": [

    {

      "DwTableId": "C42470235AD6409E81CC8849C39693CC",

      "FileName": "rest-api2",

      "ZipFileName": "rest-api2",

      "Status": "E",

      "ErrorMessage": "Invalid ColumnName in header --> u-Stack Trace:   at EuroFLManager.FlBulkFileUploadManager.ValidateC",

      "TotalRowCount": 0,

      "InvalidEmailCount": 0,

      "InvalidGsmCount": 0,

      "BlackListedEmailCount": 0,

      "BlackListedGsmCount": 0,

      "NewMemberCount": 0,

      "ProcessStartTime": "17.08.2016 10:38:05",

      "ProcessEndTime": "17.08.2016 10:38:06",

      "IsBase": true,

      "FileVersion": ""

    },

    {

      "DwTableId": "A34CD55B5E12485F815F4EDC403B6B8D",

      "FileName": "rest-api2",

      "ZipFileName": "rest-api2",

      "Status": "E",

      "ErrorMessage": "Invalid ColumnName in header --> g-Stack Trace:   at EuroFLManager.FlBulkFileUploadManager.ValidateC",

      "TotalRowCount": 0,

      "InvalidEmailCount": 0,

      "InvalidGsmCount": 0,

      "BlackListedEmailCount": 0,

      "BlackListedGsmCount": 0,

      "NewMemberCount": 0,

      "ProcessStartTime": "17.08.2016 10:35:19",

      "ProcessEndTime": "17.08.2016 10:35:19",

      "IsBase": true,

      "FileVersion": ""

    }

  ],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "F0A29588507449F8BCDD8EDDEC9DEFB9"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeAna Sayfa: RMC REST API


Copyright 2020 Related Digital