Geliştirici Kılavuzu - Yeni Özellikler

Web Servislere yapılan son güncellemeler:
MAYIS 2018

Offline Data Olarak Beslenen Event'ler İçin Numerik Değerlerin Sayısının Arttırılması

Offline data için dosya yüklemelerinde de 10 numerik değerin desteklenmesi sağlandı.


DW ile Oluşturulan Push Kampanyalarında Olmayan Arayüz Özelliklerinin Eklenmesi
DW ile push gönderiminde, ara yüzden push gönderiminde olduğu gibi badge, kampanya sınıflandırma, resim ve video gönderimi, sadece son kullanılan token’a gönderim özelliklerinin kullanılabilmesi sağlandı.

NİSAN 2018

PostHtmlWithCCandBCC ve PostHtmlWithTypeCCandBCC Metotlarında CC ve BCC Karakter Sınırlandırması
CC ve BCC için 80 karakter sınırı getirildi. Karakter sınırının aşılması durumunda gönderimin hata verilmesi sağlandı.
DW Yüklemeleri ile Kendi Çıkmış Üyelerin İzin Bilgisinin Güncellenmesinin Engellenmesi
DW yüklemeleri için de toplu üye yüklemedeki kontrol getirildi ve kendi çıkmış kullanıcıların izin bilgisinin güncellenmemesi sağlandı.
Web Push Token’larının Bulk Yüklenmesi
Web push gönderimi için gerekli tüm parametrelerin sağlanması koşuluyla, toplu olarak web push token’larının yüklenebilmesi sağlandı.

MART 2018

ServisGüncellemesi: PostHtmlWithTypeKeyIDAndCustomParams Metodunda Çoklu CC ve BCC Adres Kullanımı

Offline data için dosya yüklemelerinde de 10 numerik değerin desteklenmesi sağlandı.


Offline Data Dosyalarının Müşteri Tarafından Şifreli Olarak Çıkılabilmesi
pgp encrypted dosyalarının servis tarafından okunabilmesi sağlandı.
EKİM 2017

PostHtmlWithTypeCCandBCC metodunda çoklu cc ve bcc adres kullanımı

Çoklu cc ve bcc adres kullanılır hale getirildi.


Custom report servisinde ftp connection tipinin parametrik set edilmesi
Custom report servisinde export xml içerisinden tanımlama yapılarak ftp connection tipi parametrik set edilebilir hale getirildi.
EYLÜL 2017

Yeni Servis Fonksiyonu: PostTransactionalPushWithLastUsedKnownTokenOnly


Transactional servis üzerinden de kullanıcının son aktif token’ına gönderim yapılabilir hale getirildi.


AddBulkFile Metodunun REST’e Eklenmesi
İlgili metot rest api’ye de eklendiHAZİRAN 2017

DW Tablolarında KEY_ID İçin Karakter Uzunluğu Kontrolü

DW için KEY_ID kolonunda maksimum varchar(100) olacak şekilde kontrol eklendi.


GetFLTableColumns

Hesapta kayıtlı olan bir DW tablosunun (MAIN yada Kullan/at farketmez) kolon listesi alınabilir hale getirildi.


UpdateDwTableExpireDate

Mevcut bir DW tablosunun expire date'i güncellenebilir hale getirildi.

MAYIS 2017

CancelSmsCampaign / CancelPushCampaign / CancelWebPushCampaign

SMS / push / web push kampanyası iptal edilebilir hale getirildi.


StopPushCampaign / StopWebPushCampaign

Gönderim aşamasındaki bir push / web push kampanyası durdurulabilir hale getirildi.


StartPushCampaign / StartWebPushCampaign

Daha önceden durdurulmuş olan bir push / web push kampanyası devam ettirilebilir hale getirildi.


GetSmsOptoutReportBetweenTwoDates Metodunda Referans Kolon Bilgisi Eklemesi

Metodun response’undan KEY_ID ve EMAIL bilgileri alınabilir hale getirildi.


GetFilteredMembers Metodunda Unsubscribe Date Bilgisi Eklemesi

Metodun response’undan UNSUBSCRIBE_DATE bilgisi alınabilir hale getirildi.

NİSAN 2017

GetSmsBulkResult Servis Güncellemesi

İlgili metod, Dataport müşterileri için kullanılabilir durumdaydı. Güncellemeyle birlikte, Biotekno (JETSMS) müşterilerinin de kullanabilmesi sağlandı. GetSMSBulkResult.


Yeni Servis Fonksiyonu: QueryMemberDatawarehouse

QueryMemberDatawarehouse metoduyla, web servisle Data Warehouse’daki kullanıcı bilgilerinin sorgulanabilmesi sağlandı.


Yeni Servis Fonksiyonu: QueryMemberCampaigns

QueryMemberCampaigns metoduyla, bulk kampanyaların ulaşım, okunma ve tıklanma durumunun kişi bazlı sorgulunabilmesi sağlandı.

MART 2017

Data Warehouse ile Web Push Gönderimi

Email ve Push’ta olduğu gibi, Data Warehouse tablosunun yüklenerek Web Push atılabilmesi sağlandı. Web Push Kampanya Gönderim.

ŞUBAT 2017

Transactional Push Gönderim Sonuçları için Web Servis

GetPostPushResultGetPostPushResultByCreationDateGetPostPushResultByLastUpdate metodları eklendi.

OCAK 2017

Yabancı Numaralara SMS Gönderimi 

postsms.asmx servisinde bulunan bazı methodlara yeni validasyon eklendi. Bu sayede Dataport kullanıp Turkcell operatörü ile çalışan hesaplarda, web service üzerinden gönderilen SMS'lerde yabancı GSM formatı desteklenmiş oldu.


Transactional Push Toplu Gönderim

Bu geliştirme ile Transactional Push'ların biriktirilip tek seferde gönderilmesi sağlandı.


Transactional Push Raporu için Web Servis Metodu Eklendi

Rest servislere GetTransactionalPushResult fonskiyonu eklendi.


Kampanya Gönderim Zamanının Web Servis Metodunda Gösterilmesi

Delivery bilgisini verdiğimiz GetEmailCampaignDeliveryStatusReportViaFtp metodunda response olarak dönen işlem kampanya detaylarına, kampanya gönderim zamanı da eklendi.

Ana Başlık: RMC Campaign (euromessage)


Copyright 2020 Related Digital