Web Recommendation

RMC Web Recommend; hem anlık olarak kişinin hareketlerini takip eder, hem de ziyaretçinin geçmişte yapmış olduğu davranışları aklında tutar. Ayrıca, recommendation engine (tavsiye motoru) sayesinde anlık ve geçmişe dair veriyi harmanlayarak kişiye özel öneriler oluşturur ve sitenin ilgili yerlerinde gösterir.


Bu modülü kullanabilmek için ürün entegrasyon adımlarının tamamlanmış olması gerekmektedir. Ürün entegrasyon adımları için Ürün Dosyası sayfasına göz atabilirsiniz.Yeni Web Recommendation Oluşturma 

Web Recommendation oluşturma ekranına; Recommend > Web Recommendation > New Widget seçerek ulaşabilirsiniz. Genel Bilgiler 


TitleOluşturmak istediğiniz widget için isim belirlenen alandır.
Number of Recommended ProductsOluşturmak istediğiniz widget üzerinde gösterilmek istenen ürün adedinin girildiği alandır.
Minimum Number of Recommended Products

Oluşturmak istediğiniz widget üzerinde gösterilmek istenen minimum ürün adedinin girildiği alandır.

Toplam ürün sayısı bu sayının altında ise öneri yapılmamaktadır.

Recommendation AlgorithmOluşturmak istediğiniz Web Recommendation widget'ı için tavsiye algoritmasının seçildiği alandır.
Recommendation Widget'ları Web Sitenize Yerleştirme 

Sample Code 

Recommendation General sekmesindeki zorunlu alanlar doldurulduktan sonra 'Save' butonunu kullanarak oluşturulmak istenen Web Recommendation widget'ının JavaScript kodu 'Sample Code' başlığı altında hazır hale getirilir.


Sample Code başlığı altında yer alan kod parçacığı, oluşturulan Recommendation Widget'ının site üzerinde hangi sayfada çalışması isteniyor ise, o sayfa üzerine yerleştirilmelidir.

Widget Filter

Öneri widgetlarında kullanılacak ürünler üzerinde filtre uygulanarak gösterim yapılmak istendiğinde Add new filter attribute butonu kullanılarak Ürün Dosyasında yer alan kolonlar kullanılarak filtreleme yapılabilmektedir.

Product Column

Filtreleme için kullanılacak Ürün Dosyası kolonunun belirlendiği alandır.

 Filtreleme için Kullanılabilecek Kolonlar
  • Atrribute 1 - 5: Ürün Dosyasında gönderilen attribute kolonları ile filtreleme yapılmak istendiğinde seçilir.
    Bu kolonlar ürün dosyası hazırlanırken isteğe göre özelleştirilmiş kolonlardır.

  • Free Shipping: Ücretsiz kargo özelliğine sahip ürünler ile filtreleme yapılmak istendiğinde seçilir.

  • Shipping On Same Day: Aynı gün kargo özelliğine sahip ürünler ile filtreleme yapılmak istendiğinde seçilir.

  • Is Discounted: İndirim de olan ürünler ile filtreleme yapılmak istendiğinde seçilir.
Operand

Filtreleme yapılmak için eşleştirme operatörünün seçildiği alandır.

  • Include: Eşleştirme yapılacak değerin filtrelemeye dahil edilmesi istendiğinde seçilir.

  • Exclude:Eşleştirme yapılacak değerin filtrelemeden hariç tutulması istendiğinde seçilir.


Filter ValueFiltreleme için kullanılacak değerin girildiği alandırAdd Widget to Web Page Automatically 

Add Widget to Web Page Automatically seçeneği; oluşturulması istenen Web Recommendation Widget'ı için, Sample Code üretip, kod parçacığının kopyalanarak ilgili sayfalara teker teker elle entegre edilmesi yerine, doğrudan istenen sayfaya otomatik olarak entegre edilmesine yardımcı olur. 

Action TitleBu alana girilecek isim, widget'ın web sayfasına eklenmesi için gerekli olan aksiyona verilecek isimdir.
Pages to be Applied

Uygulanacak Widget'ın hangi sayfa üzerinde uygulanacağının belirlendiği alandır.

Uygulamak istediğiniz sayfanın URL'ini girebilirsiniz ya da Wildcard kullanarak belirtebilirsiniz. Tüm sayfalarda çalışması istenirse tek bir yıldız (*) konulması yeterlidir.

HTML Element ID (DIV ID)Uygulanacak Widget'ın belirlenen sayfa üzerinde hangi HTML Elemanı üzerinde yer alacağının belirlendiği alandır.
TemplateUygulanacak Widget türünün görüntülenmesi için tema belirlenecek alandır.

Zone Filters 

Bu sekme üzerinden Filters ile oluşturulan filtrelerden uygun olanları seçilerek; belirlenen tavsiye algoritmasının önerebileceği ve görüntülenmesi istenmeyen ürünler filtrelenerek daha kişisel bir widget performansı yakalanabilmektedir. Ana Başlık: Recommend