Veri Ambarı Tabloları (DW Tables)

RMC Veri Ambarı Tabloları - Data Warehouse Tabloları ile Üye Yükleme

RMC Veri Ambarı (Data Warehouse) aracı, milyonlarca kayıt ile birkaç dakika içinde veri göndermek için büyük işletmeler ve e-ticaret platformları tarafından sıklıkla kullanılır.

Veri Ambarı Tablolarının en büyük avantajı, kullanımı basit ve çok hızlı olmalarıdır. Veri Ambarı Tablolarına 1 milyon kaydı 1 saat içerisinde yükleyebilirsiniz. Bu süre, sonraki yüklemelerinizde aynı miktardaki veriler için ortalama 90 saniye olmaktadır.

Data Warehouse ile toplu veri yüklemenin hızının yanısıra, bir başka önemli özelliği ise, bir kampanyayı veya kampanyaları tek bir toplu işlem ile yüklenen verilerle bağlanmasına olanak sağlamasıdır. Örneğin, bir milyon e-posta adresini gönderebilir ve bu bir milyon kayıta bağlı bir kampanyayı otomatik olarak oluşturup, başlatabilirsiniz. 

Veri Ambarı Tabloları, genel olarak “kullan at” tabloları şeklinde veya sabit bir tablo olarak sürekli kullanılabilir.


Opsiyonel olarak kalıcı işareti koyulmayan tablolar, oluşturulduğu tarihten 3 gün sonra kullanılamaz hale gelir. Veri Ambarı tablonuzun kalıcı olarak işaretlenmesi için RMC destek ekibinden yardım alabilirsiniz.


Üye Listesi Yükleme 

Data Warehouse Tabloları, RMC arayüzü aracılığıyla sıkıştırılmış .ZIP bir .CSV dosyası yükleyerek veya RMC tarafından sizlere verilen SFTP'ye dosya bırakılarak yaratılabilir. İhtiyaçlarınıza göre dilediğiniz sayıda Data Warehouse Tablo’su yaratabilirsiniz. Data Warehouse Tablolarında herhangi bir alan limiti bulunmamaktadır.

Yaratılan her Data Warehouse tablosunda yer alan üyeler, CUQA üye künyesi tablosunda bulunmuyorsa, bu kullanıcılar yeni üye olarak eklenir. CUQA Tablosu, üye veritabanınızın bulunduğu temel tablodur.


ÖRNEK

Data Warehouse tablosunda EMAILADSOYAD alanlarının olduğunu varsayalım. Bu durumda Data Warehouse tablosuna eklediğiniz her kayıt, üye mevcut değil ise CUQA tablosuna yeni kayıt olarak eklenir. AD ve SOYAD bilgileri CUQA tablosuna eklenmeyecektir. Sadece üyeye ait EMAIL alanı eklenir.

Veri aktarımı için kullanacağınız SFTP RMC tarafından sağlanmaktadır.


Adımlar

RMC Data Warehouse platformuna veri aktarmak için; .ZIP dosyasının içinde aşağıda tanımlanan dosyalar yer almalıdır:

 • .TXT // .CSV: veriyi içeren text dosyası ZORUNLU
 • .XML: kampanya tanımlamalarının yer aldığı .XML dosyası OPSIYONEL


Geliştiriciler, veri yüklemek ve bu veriler üzerinden kampanya başlatmak için aşağıdaki adımlardan sorumludurlar:     

 1. Veri tabanından veri seçmek ve bu verileri kullanarak text dosyası hazırlamak. Dosya uzantıları .TXT ya da .CSV formatında olmalıdır.

 2. Mevcut ise, kampanya tanımlamalarının yer aldığı .XML dosyası hazırlamak.

 3. İlk iki adımda hazırlanan dosyaları tek bir .ZIP dosyasında tutup isimlendirmek.

 4. .ZIP dosyasını RMC Datawarehouse SFTP alanına sftp://file.euromsg.com, RMC Teknik Destek ekibi tarafından iletilen Kullanıcı Adı ve Şifre kullanılarak göndermek. 

Eğer .ZIP dosyasının içinde tek bir metin dosyası varsaData Warehouse sistemi yalnızca verileri yükleyecek ve müşteri verileri ile ilgili bir tablo hazırlayacaktır.

Eğer .ZIP dosyasının içinde bir XML dosyası varsa, sistem, kayıtları yüklediğinde, XML dosyasında yer alan kampanyaları başlatacaktır.


Aşağıda ki tabloda yer alan alanlar, CUQA tablosunda güncellenecek alanları gösterir:

Alan AdıAçıklama
KEY_IDReferans Anahtarı
EMAILE-posta adresi
GSM_NOÜye cep telefonu numarası
EMAIL_PERMITÜyenin e-posta gönderim izni
GSM_PERMITÜyenin SMS gönderim izni


Kalıcı olarak işaretlenmiş bir Data Warehouse tablosuna yeni üye eklemek veya üye bilgilerini güncellemek için, SFTP ile toplu bir şekilde güncelleyebilir, Web Servis ile tek tek güncelleyebilir veya yeni üye ekleyebilirsiniz. Toplu güncelleme veya yeni üye eklemelerde her zaman SFTP kullanmanız tavsiye edilir. Web Servis üzerinden sadece tek tek istek yapılarak, her defasında bir üye eklenebilir veya güncellenebilir.Veri Tipleri 

 • Alan adlarınızda veri tipi belirlemediğiniz takdirde tüm alanlar VARCHAR(100) olarak yaratılacaktır.
 • Alan adlarına alan tipi belirtebilirsiniz. Örneğin Fiyat  alanı için FLOAT belirtebilirsiniz.
 • Maksimum alan uzunluğu 1024 olmalıdır.
 • MONEYFLOATDATETIMESTRING(LENGTH) ve INTEGER veri tiplerini kullanabilirsiniz.
 • STRING veri tipi için maksimum uzunluk 1024 olmalıdır.
 • MAIN DW tablosunu kullanırsanız, artımlı (incremental) yüklemelerde sütun başlıklarına veri tipleri eklemeniz gerekmez. Yalnızca, ilk MAIN tablodaki yüklemede veri tipini belirtmeniz gerekir.


Örnek Header (Veri Tipi ile birlikte)
EMAIL|NAME[string(50)]|BIRTH_DATE[datetime]|LOYALTY_POINT[float]|AGE[int]|INCOME_LEVEL[money]


Örnek TXT Veri Dosyası
EMAIL|NAME|SURNAME|BIRTH_DATE[datetime]|SEGMENT[combo.string(5)]|LOYALTY_POINT[float]
it@euromsg.com|IT|EuroMessage|2003-01-01|A|09
jason@hotmail.com|Jason|Goodwill|1977-03-17|B|77
hans@yahoo.com|Hans|Muller|1983-03-26|A|63


Bu örnek dosya, RMC Data Warehouse hesabınızda 6 kolonlu bir tablo oluşturacaktır. Diğer adımlar:

 • TXT veri dosyanızı hazırladıktan sonra, verileri RMC Data Warehouse platformundaki hesabınıza yüklemek için dosyayı sıkıştırıp sftp://file.euromsg.com adresine bırakmalısınız. SFTP alanında oturum açarken RMC ekibi tarafından sağlanan kullanıcı adı ve parolayı kullanmanız gerekir.

 • Sistem, verileriniz için aynı kolonları ve verileri içeren bir Data Warehouse tablosu oluşturacaktır. Tablo adının, SFTP dizinine yüklediğiniz ZIP'teki metin dosyasının adıyla aynı olacağını lütfen unutmayın.


LOYALTY_POINT kolonu 2 karakterden oluşan tamsayı kolonudur ve verilerin buna göre hazırlanır. İlk satırın kolon adlarını içermesi gerektiğini lütfen unutmayınız.Artımlı Veri Yükleme (Incremental Data Upload) 

Varolan tablolarda artımlı veri yüklemesi ile yeni üyeler ekleyebilir veya kullanıcı bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

Artımlı veri yükleme için REST ve SOAP metodlarını kullanabilirsiniz.


SFTP ile yeni bir kalıcı Veri Ambarı tablosu yaratmak için, .CSV veya .TXT dosyası .ZIP ile sıkıştırılarak, SFTP’ye bırakılır. Bırakılan dosya anında işlenir ve RMC hesabınız üzerinde Veri Ambarı Tablosu yaratılır. Aynı tabloya farklı veriler eklemek veya varolan verileri güncellemek için aynı işlem tekrarlanır ve ziplediğiniz dosya adının sonuna _INC.ZIP eklenir. Bu şekilde sistem aynı tabloda yer alacak INCREMENTAL verilerinin olduğunu algılar.


NOTLAR
 • RMC, taban ve artımlı dosyaları ZIP dosya adı notasyonuyla belirler.
 • Taban tablosu adı ALL_MEMBER_DATA.ZIP ise artan dosya adı ALL_MEMBER_DATA_20141225_INC.ZIP olmalıdır. Böylelikle sistem _INC tanımlamasını görüp incremental yükleme olduğunu anlar ve ana dosya adı olarak ALL_MEMBER_DATA_20141225_INC.ZIP yı alır.
 • Versiyon numarası olarak 20141225 verilir. Versiyon numarası olarak her hangi bir unique değer kullanabilirsiniz. YYYYMMDD tarih formatı en çok kullanılan versiyon değerlerindendir.
 • Veriler her zaman taban tabloda toplanmaktadır, bu nedenle e-posta kampanyasını gönderirken yalnızca hedef kitle dosyası olarak temel dosyayı kullanmalısınız.


Örnek Taban Dosyası
EMAIL|NAME|SURNAME
email1@test.com|name1|surname1
email2@test.com|name2|surname2
email3@test.com|name3|surname3


Örnek Artımlı Veri Dosyası
EMAIL|NAME|SURNAME
email1@test.com|updated_name1|surname1 (Bu satır ilk üyenin adını güncellemektedir)
email4@test.com|name4|surname4 (Bu satır taban tablosuna yeni bir üye eklemektedir)
email5@test.com|name5|surname5 (Bu satır taban tablosuna yeni bir üye eklemektedir)Uyarılar 

 • Dosya her zaman .ZIP olarak SFTP’ye yerleştirilmelidir. ZIP içindeki üye verileri .CSV veya .TXT dosyası olarak yer almalıdır.
 • Dosyanın ilk satırında her zaman alan adları yer almalıdır. Alan adlarında sadece ASCII karakterler kullanılabilir. (A-Z, a-z, _.) Örneğin; BIRTH_DATE, BIRTHDATE, BirthDate, Birth_Date, birth_date.
 • Alan adları en az 2 karakterden oluşmalıdır.
 • Alan adlarında Türkçe karakter kullanılmamalıdır.
 • Yükleyeceğiniz dosyalara her zaman tarih bilgisi ekleyin. Aynı isimli tablolar oluşturabilirsiniz, fakat tavsiye edilmemektedir.
 • Bazı alanlar belirli kelimeler için ayrılmıştır:
  1. Lütfen e-posta adreslerini içeren sütun için EMAIL alan adını kullanın


  2. GSM numaralarını içeren alan için lütfen GSM_NO alan adını kullanın.
   GSM_NO alan değerleri aşağıdaki biçimde olmalıdır:

   530.4444444, 905304444444 or 05304444444.

  3. Lütfen, Key ID değerlerin bulunduğu MEMBERID ve CUSTOMERID gibi alanlar için KEY_ID kullanın. Sistem, KEY_ID alanındaki değeri unique anahtar olarak algılar ve yüklemeleri bu anahtara göre yapar. Eğer bu alan dosya içinde yer almıyorsa, sistem EMAIL alanını unique anahtar olarak seçer ve veri yüklemelerini bu anahtara göre yapar. Veri yüklemelerinizde, unique anahtar olarak EMAIL veya KEY_ID seçilmeli ve bir sonraki veri yüklemelerinizde de referans anahtarı değiştirilmelidir. Dosya yüklemelerinizi gerçekleştirmek için EMAIL veya KEY_ID değerlerini unique anahtar olarak belirlemelisiniz.


  4. Üyeleriniz için izin bilgileri içeren sütunlarınız için lütfen EMAIL_PERMIT ve GSM_PERMIT kullanın.


  5. Lütfen CRM / ERP aktivite ID'leri için EMAIL_PERMIT kullanın.


 • Dosyada KEY_ID alanı yer alıyorsa, bu alan referans olarak kullanılır.

 • Ayırıcı karakter olarak | (boru); (noktalı virgül) veya , (virgül) kullanabilirsiniz ancak yüklediğiniz verilerin içinde bu karakterlerin yer almadığına emin olun.
 • Doğum Tarihi ve benzeri tarih formatlı alanlar, YYYY-AA-GG (Örn: 1977-03-17, 17 Mart 1977) formatında gönderilmesi gerekir.
 • .ZIP dosyası içinde yer alan text dosyası oldukça önemlidir. Bu dosya adları, RMC hesabınızda yaratılan tabloları ayrıştırmaya yarar. Text dosyasında kullandığınız ad ile sistemde yaratılan tablo adı aynı olacaktır.
 • RMC platformunda dosya kodlaması ISO-8859-9 olmalıdır. Eğer kodlama olarak UTF-8 kullanıyorsanız, destek ekibimiz hesabınızı bu şekilde yapılandırabilmektedir. Ardından, UTF-8 kodlamasını BOM (byte order mark) ile kullanabilirsiniz.
 • RMC Data Warehouse platformundaki bu tablolarda filtreleme ve karşılaştırma, String Search ile yapılır. Bu nedenle, tamsayı (Integer) alanlarınız buna göre bu tablolara aktarılmalıdır.
  Veritabanınızda alışveriş noktaları tutmak için bir tamsayı (Integer) alanınız varsa ve bu rakamlar 1 ila 999 arasında gidiyorsa, bu numaraları 001, 002, 003, ..., 999 gibi veri dosyanıza ayıklayarak aktarmanız gerekir. Çünkü sadece bu yöntemi kullanarak, RMC platformunda alışveriş noktaları '050' ile '099' arasında olan hedef grubunuzu seçebilirsiniz. Sayısal sütun türlerini kullanırsanız, padleft işlevine ihtiyaç duymazsınız. Nümerik alanlar için böyle bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
 • Yükleyeceğiniz dosya adları, FILE_123456.TXT ve FILE_123456.XML olmalı ve bu iki dosyayı .ZIP ile sıkıştırıp, FILE_123456.ZIP olarak yüklemelisiniz.


Validasyon ve Hata Bilgilendirme 

Hazırlamış olduğunuz dosyayı RMC tarafından sağlanan SFTP adresine yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz dosyaların mevcut durumunu; Audience > Veri Ambarı Tabloları seçerek kontrol edebilirsiniz.

Data Warehouse tablo yüklemelerinizin durumunu kontrol etmek için RMC Report Web Service içerisinde REPORT.ASMX‘de bulunan QUERYDATAWAREHOUSEUPLOADPROGRESS fonksiyonunu kullanabilirsiniz.


SFTP’ye atacağınız dosyanın herhangi bir hata durumunda veya başarılı bir yükleme olduğunda bir email adresine bilgilendirme emaili gönderilmesini istiyorsanız, .ZIP dosyası için aynı dosya adıyla bir .XML dosyası eklemeniz yeterli olacaktır.
<euro.message> 
 <NOTIFICATION_EMAIL>yourvalid@email.com</NOTIFICATION_EMAIL> 
</euro.message>Ek Bilgiler 

Ürün Katalog Dosyanızı ve kampanyalarınızda yer alacak Promosyon Kodlarını, Data Warehouse aracını kullanarak yükleyebilirsiniz. Detaylı bilgiye aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz:


Data Warehouse Tabloları ile Kampanya Gönderimi 

Data Warehouse Tablolarını kullanarak sisteme aktarmış olduğunuz üyelere farklı kanallarda kampanyalar gönderebilirsiniz:Ana Başlık: Üye Veritabanının Aktarılması