Banner Entegrasyonu

Başarılı bir Banner entegrasyonunu sağlamak için aşağıdaki kurallara uymanız gerekir:

 1. Dosya, HTTP, HTTPS, FTP veya SFTP aracılığıyla erişilebilir olmalıdır.
 2. Dosya ZIP formatında sıkıştırılmış olabilir.
 3. Dosya en az günde bir kez güncellenmelidir.
 4. İlk satırda bir başlık (header) bulunmalı ve başlık içerikleri, aşağıdaki sütun tanımının yanında yazılmışlarla aynı olmalıdır.
 5. Dosya UTF-8 olarak kodlanmalıdır.
 6. Sütunları ayırmak için ';' (noktalı virgül) kullanın.

Örnek Banner Veri Dosyası

Örnek bir CSV dosyasını indirmek ve görüntülemek için burayı tıklayın.


Kolonlar aşağıdaki şekilde sıralanmalıdır:

Tüm kolonlar bir değerle tanımlanmalıdır. Bir kolonun bir değeri yoksa, boş bir değerle tanımlanması gerekir.


ColumnTypeHeader Title
1.Banner CodeTEXT, MAX CHAR: 100CODE

ZORUNLU

2.Title
TITLE

OPSIYONEL

3.Banner File URLTEXT, MAX CHAR: 500FILE_NAME (URL of the banner image file)

ZORUNLU

4.Target URLTEXT, MAX CHAR: 500TARGET_URL

OPSIYONEL

5.Target TypeTEXT, MAX CHAR: 6TARGET_TYPE

OPSIYONEL

6.Banner TextTEXT, MAX CHAR: 500BANNER_TEXT

OPSIYONEL

7.Group CodeTEXT, MAX CHAR: 50GROUP_CODE

OPSIYONEL

8.Thumbnail File URLTEXT, MAX CHAR: 500THUMBFILE_NAME

OPSIYONEL

9.CategoryTEXTCATEGORY (separate multiple categories using pipe. Ex: 323|343|4543)

OPSIYONEL

10.Zone IDINTEGERZONE_ID

ZORUNLU

11.WidthINTEGERWIDTH

OPSIYONEL

12.HeightINTEGERHEIGHT

OPSIYONEL

13.Valid FromDATE/TIME, 2016-05-05 13:10:00VALID_FROM

ZORUNLU

14.Valid ThroughDATE/TIME, 2016-05-05 13:10:00VALID_THROUGH

ZORUNLU

15.PriorityINTEGERPRIORITY

ZORUNLU

16.Active1 or 0IS_ACTIVE

ZORUNLU


Ek niteliklere sahipseniz, bunları dosyaya yeni kolonlar olarak eklemeniz gerekmektedir. Belirli bir nitelik için birden fazla değer varsa virgül kullanarak değerleri ayrı tutun.

Gerekli dosyayı yukarıda bahsedilen kurallara ve standartlara göre hazırladıktan sonra, dosyayı doğrulamak ve otomatik bir yükleme planlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Ayarlar ikonu > Personalization Center > Recommendation > Banner Integration yolunu izleyiniz. 2. Oluşturduğunuz CSV dosyası için URL girin. 

 3. URL'yi ve dosyayı doğrulamak için aşağıdaki adımları takip edin.

   Doğrulama Adımları
  1. Banner Dosyası için url girdikten sonra, Add Trigger butonunu kullanarak şu anda bulunduğunuz saatten yalnızca birkaç dakika ilerisini seçin.
   5. Adımda anlatılmaktadır.

  2. Planladığınız zamana kadar bekleyin ve entegrasyon sonuçlarını görmek için sayfayı yenileyin.

  3. Banner dosyanızda herhangi bir hata olup olmadığını görmek için Log Detail butonunu kullanın.


 4. Test Detaylarında herhangi bir hata bulunmuyorsa Save URL butonuna tıklayın.

 5. Banner yüklemelerini planlamak için Add Trigger seçeneğini tıklayın. Buradan seçilen periyotlarda, aynı link üzerinde yer alan bannerlar sisteme otomatik oalrak yüklenecektir.
Ana Başlık: RMC'ye Veri Gönderimi