SendList Service

SendList web servisini kullanarak, toplu veri aktarımı, gönderim listesi yaratabilir veya mevcut gönderim listelerini hesabınızdan silebilirsiniz.

SendList web servisine ait aşağıda ki metodlar bulunmaktadır.

Geliştiricinin her hangi bir web servis ile etkileşime geçebilmesi için, öncelikle Login metodunu kullanarak bir SERVICE TICKET alması gerekir. Diğer web servis ve metodlarına yaratmış olduğu bu değer ile istekte bulunabilir.

Dakikada gönderilebilecek en fazla istek sayısı 1000'dir.

MetodAçıklama
AddBulkFile
Bir dosyada yer alan üyelerin toplu olarak RMC hesabınıza yüklenmesini sağlar.
CreateSendList
Boş bir gönderim listesi yaratır.
ChangeSendListNameListenin adını değiştirir.
QuerySendListMemberCount
Gönderim listesindeki kişi sayısını gösterir.
RemoveBulkFile
Bir dosyada yer alan üyelerin seçilerek RMC hesabınızdan silinmesini sağlar.
RemoveSendList
Bir gönderim listesini siler.
QuerySendLists

Müşteri gönderim listesini sorgular.

AddBulkFile

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/SendList/SendListAddBulkFile

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/SendList/SendListAddBulkFile

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/SendList/SendListAddBulkFile

LIVEM:https://api.relateddigital.com/restm/api/SendList/SendListAddBulkFile

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: Başarılı girişten sonra sistem tarafından verilen ticket

Body

ListGroup (string): Eklenecek listenin grup adı
ListName (string): Listenin adı
Key(string): Referans Anahtar Adı. Üye ekleme ve güncelleme bu değere göre yapılacaktır.
Map(string): Dosyadaki alanları sistemdeki alanları ile örtüştürür. Örneğin. E-POSTA = email; COLUMN1 = NameSurname; COLUMN30 = KEY_ID
File(string): Yüklenecek dosya.
FileType (string): Dosya Türü - zip, csv veya txt formatında olmalı
NotificationEmail (string): Yükleme tamamlandığında bu e-posta adresine bir bildirim e-postası gönderilecektir.


Sample Body

{
"ListGroup": "TestGrup1405201",

"ListName": "Liste14052018",

"Key": "KEY_ID",

"Map": "EMAIL=EMAIL;COLUMN30=KEY_ID;COLUMN1=İsim;COLUMN2=Soyad",

"File": "S0VZX0lEO8Swc2ltO1NveWFkO0VNQUlMDQoyMDIyMTAxMDtKb2huO0RvZTtqb2huLmRvZUBldXJvbXNnLmNvbQ==",

"FileType": "TXT",

"NotificationEmail": "notification_e-mail@euromsg.com",

"JobName": "Deneme"

}

File parametresinin değeri dosyanın base64 encoded hâli olmalıdır.

Map parametresinde format "RelatedDigitalColumn;Dosyadaki_Header" olmalı.

Sample Response

{
"ConversationID": null,

"CreatedListID": 0,

"Success": true,

"Errors": [],

"DetailedMessage": "",

"TransactionId": null
}


Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550


ChangeSendListName

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/SendList/ChangeSendListName

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/SendList/ChangeSendListName

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/SendList/ChangeSendListName

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/SendList/ChangeSendListName

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: Başarılı girişten sonra sistem tarafından verilen ticket

Body

ServiceTicket:Login aksiyonu ile elde edilen Service Ticket
ListGroup (string): Eklenecek listenin grup adı
ListName (string): Listenin adı
NewListName(string):Yeni listenin adı.


Sample Body

{
"ListGroup": "Grup_new_2018",

"ListName": "Liste_new_Guncel",

"NewListName": "Liste_new_EnGuncel"

}

Sample Response

{
"Success": true,

"Errors": [],

"DetailedMessage": "",

"TransactionId": "DB7BA1D4376346AEA99AA3020DD074A2"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01

CreateSendList

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/SendList/CreateSendList

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/SendList/CreateSendList

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/SendList/CreateSendList

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/SendList/CreateSendList

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body

ListGroup (string): Group name of the List to add

ListName (string): Name of the List

Sample Body

{

  "ListGroup": "sample string 1",

  "ListName": "sample string 2"

}

Sample Response

{
  "ConversationID": null,

    "CreatedListID": 0,

    "Success": true,

    "Errors": [],

    "DetailedMessage": "",

    "TransactionId": "E37662F65C7A430EB5C05BC41BFBF7F1"
}

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550

QuerySendListMemberCount 

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/SendList/QuerySendListMemberCount

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/SendList/QuerySendListMemberCount

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/SendList/QuerySendListMemberCount

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/SendList/QuerySendListMemberCount

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body

{

  "ListId": 1

}

Sample Response

{
    "ConversationID": null,

    "CreatedListID": 0,

    "Success": true,

    "Errors": [],

    "DetailedMessage": "",

    "TransactionId": "E37662F65C7A430EB5C05BC41BFBF7F1"
}

Succcess Response

Status Code: 200

http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550

QuerySendLists 

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/SendList/QuerySendLists

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/SendList/QuerySendLists

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/SendList/QuerySendLists

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/SendList/QuerySendLists

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body

No parameter

Sample Response


Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550


RemoveBulkFile 

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/SendList/RemoveBulkFile

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/SendList/RemoveBulkFile

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/SendList/RemoveBulkFile

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/SendList/RemoveBulkFile

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body

ListGroup (string): Group name of the List to add

ListName (string): Name of the List

Key(string): Reference Key Name. Member adding and updating shall be done based on this field

Map(string): Maps the fields in the file with the system fields. E.g. EMAIL=email; COLUMN1=NameSurname; COLUMN2=KeyID

File(string): The file to upload

FileType (string): File Type - must be in zip or csv format

NotificationEmail (string): A notification email will sent to this email address when the upload is completed

Sample Body

{

  "ListGroup": "sample string 1",

  "ListName": "sample string 2",

  "Key": "sample string 3",

  "Map": "sample string 4",

  "File": "QEA=",

  "FileType": "sample string 5",

  "NotificationEmail": "sample string 6",

  "DeleteIfInNoList": true

}

Sample Response


Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550


RemoveSendList 

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/SendList/RemoveSendList

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/SendList/RemoveSendList

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/SendList/RemoveSendList

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/SendList/RemoveSendList

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login

Body

ListGroup (string): Group name of the List to add

ListName (string): Name of the List

Sample Body

{

  "ListGroup": "sample string 1",

  "ListName": "sample string 2"

}

Sample Response

{
    "ConversationID": null,

    "CreatedListID": 0,

    "Success": true,

    "Errors": [],

    "DetailedMessage": "",

    "TransactionId": "E37662F65C7A430EB5C05BC41BFBF7F1"
}

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550

Ana Sayfa: RMC REST API

Copyright 2020 Related Digital