DataWarehouse Service

Data Warehouse web servisine ait aşağıdaki metodlar bulunmaktadır.

Geliştiricinin herhangi bir web servis ile etkileşime geçebilmesi için, öncelikle Login metodunu kullanarak bir SERVICE TICKET alması gerekir. Diğer web servis ve metodlarına yaratmış olduğu bu değer ile istekte bulunabilir.

Dakikada gönderilebilecek en fazla istek sayısı 1000'dir.

MetodAçıklama
InsertUpdateRowInDwTable

Data Warehouse tablosuna satır ekler veya günceller.

SelectRowsFromDwTable

Data Warehouse tablosundan satır detaylarını seçer.

UploadDataWarehouseFileData Warehouse dosyasını byte array şeklinde yüklemek için kullanılır.
QueryMemberDatawarehouse
Data Warehouse tablosundan veri seçer.

GetFLTableColumns

Tablo ismine göre Datawarehouse kolonu seçer
UpdateDwTableExpireDateData Warehouse tablosu geçerlilik süresini günceller

BulkInsertUpdateRowInDwTable

Data Warehouse tablosuna toplu satır ekler veya günceller.

InsertUpdateRowInDwTable 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Datawarehouse/InsertUpdateRowInDwTable

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Datawarehouse/InsertUpdateRowInDwTable

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Datawarehouse/InsertUpdateRowInDwTable

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Datawarehouse/InsertUpdateRowInDwTable

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

DwTableName(string): Data Warehouse tablo adı.

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value(string): Key kolonu için değer,. 

ForceUpdate(bool): Key ve Value değerleri mevcut bir üyeyi saptarsa, metod ekleme yapmak yerine varolanı güncellemeye / güncellememeye karar verir. Bu flag true değerini aldığında, sağlanan demografik bilgileri kullanarak üyeyi günceller, false değeri aldığında eğer üye halihazırda varsa üye zaten var mesajı döner ve güncelleme yapmaz.

DemographicData(KeyValue []): Bu bir KeyValue dizisidir. Kısacası, demografik bilgileri oluşturan Key ve Value değerleri.

InsertEmptyValueForNonDemographicColumns(bool): Bu flag True değeri aldığında; demografik olmayan kolon değerleri yerine boş değerler eklenir.

Sample Body

{

"DwTableName" : "Yüklenen DWH dosyası adı",

"Key" : "Referans; EMAIL veya KEY_ID",

"Value" : "Referans değeri",

"ForceUpdate" : true,

"DemographicData" :

      [

           { "Key" : "NAME", "Value": "John"}     

      ],

"InsertEmptyValueForNonDemographicColumns": true

}

Sample Response

{

"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 06,14,18,19,25,35,36,37,38,40, 47, 79, 92, 99, 107, 117

UploadDataWarehouseFile

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Datawarehouse/UploadDataWarehouseFile

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Datawarehouse/UploadDataWarehouseFile

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Datawarehouse/UploadDataWarehouseFile

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Datawarehouse/UploadDataWarehouseFile

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

FileName (string): Dosyayı kaydetmek için kullanılan dosyanın adı.

FileContent (byte []): Byte dizisi şeklinde dosya içeriği.

FileExtensionType (int): Dosya buradaki uzantı türüyle kaydedilir. Sistem, üç uzantıya izin verir. Txt = 1, zip = 2 and csv = 3

(Örn: FileName=test,FileExtensionType=1-> file saved as test.txt)

Sample Body

{

"FileName" : "",

"FileContent" : "",

"FileExtensionType" : 1

}

Sample Response

{

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 83, 84, 99, 132


BulkInsertUpdateRowInDwTable 

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Datawarehouse/BulkInsertUpdateRowInDwTable

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Datawarehouse/BulkInsertUpdateRowInDwTable

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Datawarehouse/BulkInsertUpdateRowInDwTable

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Datawarehouse/BulkInsertUpdateRowInDwTable

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

DwTableName (string): Data Warehouse tablo adı.

KeyColumn(string)Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

MemberList (List<Member>): Eklenebilen veya güncellenen üye listesi

Member:

KeyColumnValue(string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

DemographicData(KeyValue []): Bu bir KeyValue dizisidir. Kısacası, demografik bilgileri oluşturan Key ve Value değerleri.

Sample Body

{
   "DwTableName":"BulkerTest3",
   "KeyColumn":"EMAIL",
   "MemberList":[
      {
            "KeyColumnValue":"abdullahdarcin@euromsg.com",
            "DemographicData":[
                {
                "Key":"NAME",
                "Value":"Abdullah"
                }
            ]
        },
        {
            "KeyColumnValue":"abdullah.darcin@euromsg.com",
            "DemographicData":[
                {
                "Key":"NAME",
                "Value":"Abdullah"
                }
            ]
        }
   ]        
}

Sample Response

{

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 06,14,35,36,37,38,40, 47, 79, 92, 99, 107


QueryMemberDatawarehouse

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/datawarehouse/querymemberdatawarehouse

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/datawarehouse/querymemberdatawarehouse

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/datawarehouse/querymemberdatawarehouse

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/datawarehouse/querymemberdatawarehouse

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

DwTableName (string): Data Warehouse tablo adı,

KeyColumn : Bu, EMAIL, MEMBER_ID veya geliştiricinin RMC yönetici panelini kullanarak yapılandırılmış olduğu gibi Ad, Soyadı gibi istediği herhangi bir sütun olabilir

Values(string[]): Value(değerler) listesi ,

PageNumber : Görüntülenecek toplam sayfa sayısı

PageSize : Görüntülenecek toplam veri sayısı

Sample Body

{
"DwTableName":"",

"KeyColumn" : " ",

"Values":["",""],

"PageNumber":1,

"PageSize":100
}

Sample Response


{
"Table": [
{
"ADSOYAD": "Example Field",
"DOGUMTARIHI": "Example Field",
"EMAIL": "Example Field",
"GENDER": "Example Field",
"KEY_ID": "Example Field",
"STATUS": "A",
"EMAIL_PERMIT": "Y",
"GSM_PERMIT": "Y",
"FAX_PERMIT": "Y",
"CALL_PERMIT": "Y",
"PRINT_PERMIT": "Y"
}
],
"Success": true,
"Errors": [],
"DetailedMessage": "",
"TransactionId": "5DEE772501F541C9926082A2BB93DEE2"
}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 06,14,35,36,37,38,40, 47, 79, 92, 99, 107GetFLTableColumns

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/datawarehouse/querymemberdatawarehouse

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/datawarehouse/querymemberdatawarehouse

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/datawarehouse/querymemberdatawarehouse

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/datawarehouse/querymemberdatawarehouse

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

DwTableName (string): Data Warehouse tablo adı.

Sample Body

{
"DwTableName":""

}

Sample Response


{
"Columns": [
{
"ColumnName": "EMAIL",
"ColumnType": "Alphanumeric",
"Visible": true,
"Required": false,
"ColumnTypeDetail": "string(80)"
}
],
"Success": true,
"Errors": [],
"DetailedMessage": "",
"TransactionId": "AF5EF87B0F7A41629D438698DC92023A"
}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 06,14,35,36,37,38,40, 47, 79, 92, 99, 107UpdateDwTableExpireDate

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/datawarehouse/UpdateDwTableExpireDate

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/datawarehouse/UpdateDwTableExpireDate

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/datawarehouse/UpdateDwTableExpireDate

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/datawarehouse/UpdateDwTableExpireDate

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

DwTableName (string): Data Warehouse tablo adı.

NewDate (DateTime): Tablonun kullanıma sona ereceği tarih.

Sample Body

{
"DwTableName":"",

"NewDate":""

}

Sample Response


{
"CurrentDate": "2019-12-30T00:00:00",
"Success": true,
"Errors": [],
"DetailedMessage": "",
"TransactionId": "D1F5FF8489EF4F6D83AC7D743A56FD73"
}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 06,14,35,36,37,38,40, 47, 79, 92, 99, 107,142,143SelectRowsFromDwTable

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Datawarehouse/SelectRowsFromDwTable

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Datawarehouse/SelectRowsFromDwTable

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Datawarehouse/SelectRowsFromDwTable

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Datawarehouse/SelectRowsFromDwTable

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login

Body

DwTableName(string): Data Warehouse table name

Key(string)This field must contain the primary key column (EMAIL, KEY_ID) defined in the account.

Value(string): This is the value of the Key Column. İf this value sent in wrong format, its ignored and the main process is not interrupted.

Sample Body

Sample:

{

  "DwTableName": "sample string 1",

  "Key": "sample string 2",

  "Value": "sample string 3"

}

Sample Response

{
"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {
      "Code": "",

      "Message": ""
    }
  ],
"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""
}

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 06,14,18,19,25,35,36,37,38,40, 47, 79, 92, 99, 107, 117Ana Sayfa: RMC REST API


Copyright 2020 Related Digital