Post Service

Transactional (Tekil) Email Web Service Metodları 

Transactional (Tekil) Email web servisini kullanarak, şifre hatırlatma, üyelik aktivasyonu, siparişiniz kargoda, gibi bilgilendirme amaçlı e-posta gönderebilir ve analiz için bunların sonuçlarını çekebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda Transactional Email Web Servisine ait metodlar ve kısa açıklamaları listelenmektedir. Detaylı bilgi için metod isimlerine tıklayabilirsiniz.

Dakikada gönderilebilecek en fazla istek sayısı 1000'dir.

MetodAçıklama
CreateTransactionalEmailTemplate 
GetPostBulkBounceResultİki tarih aralığında geçersiz yada ulaşmayan adres olarak raporlanan transactional e-postaları sorgular.
GetPostBulkResult
İki tarih aralığında gönderilen transactional e-postaların durumunu sorgular.
GetPostBulkResultByLastUpdate
İki tarih aralığında ulaşım durumu değişmiş (okunmuş, geçersiz raporlanmış vb.) transactional e-postaları sorgular.
GetPostBulkResultByPostId
Girilen PostID’lere ilişkin e-postaların durumunu sorgular.
GetPostBulkResultWithOptionalKampanya Tipi veya Gönderen Adreslerden biri belirtilerektransactional e-postaların durumunu sorgular.
GetPostResult
Gönderilen bir transactional e-postanın durumunu sorgular.
PostHtml
Bir adrese transactional bir e-posta gönderilmesini sağlar.
PostHtmlWithTypeCCandBCC
Bir adrese, CC ve BCC ekleyerek transactional bir e-posta gönderilmesini sağlar.
PostTransactionalEmailWithHtmlTemplate
Hesabınızda tanımlı bir HTML şablonu bir e-posta adresine gönderebilmenizi sağlar.
PostTransactionalEmailWithXsltTemplate
Hesabınızda tanımlı bir XSLT şablonu bir e-posta adresine gönderebilmenizi sağlar.
PostWithTemplate 

Geliştiricinin herhangi bir web servis ile etkileşime geçebilmesi için, öncelikle Login metodunu kullanarak bir SERVICE TICKET alması gerekir. Diğer web servis ve metodlarına yaratmış olduğu bu değer ile istekte bulunabilir.
CreateTransactionalEmailTemplate   

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Template/CreateTransactionalEmailTemplate

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Template/CreateTransactionalEmailTemplate

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Template/CreateTransactionalEmailTemplate

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Template/CreateTransactionalEmailTemplate

Http verb


Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body

{
"TemplateName": "2020-09-DenemeName",
"EmailSubject": "DenemeSubject",
"TemplateBody": "<html><head></head><body><h1>Selam Updated!</h1></body></html>",
"TemplateType": "0"
}

Sample Response


Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code


PostHtml 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/PostHtml

ECOMM:  https://api.relateddigital.com/reste/api/post/PostHtml

LIVEB:  https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/PostHtml

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/post/PostHtml

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body

FromName (string): From Name of the e-mail.,

FromAddress (string): From address of the e-mail.,

ReplyAddress (string): Reply address of the e-mail.,

Subject (string): Subject of the e-mail.,

HtmlBody (string): Content of the e-mail as html.,

Charset (string): Char set of the e-mail.,

ToName (string): Name of the receiver.,

ToEmailAddress (string): Email address of the receiver.,

PostType(string): Optional parameter.Type of email (account activation, survey, etc.).,

KeyId(string): Optional parameter. Unique member id  in your system.,

CustomParams(string): Optional parameter. Custom parameters.,

Attachments (List<Attachment>):

Attachment:

Name(string): Name of attachment.,

Type(string): Type like pdf,doc.,

Content(base64Binary): Contents of file.

Sample Body

{
"FromName": "",

"FromAddress": "",

"ReplyAddress": "",

"Subject": "",

"HtmlBody": "<html><head></head><body>Hello World!!</body></html>",

"Charset": "iso-8859-9",

"ToName": "",

"ToEmailAddress": "",

"Attachments": [

{

"Name": "",

"Type": "PDF or DOC",

"Content": ""

}
],

"PostType": "",

"KeyId": "",

"CustomParams": ""
}


Sample Response

{

"PostId":”F50656781FFA45338C1F28499555A0BC”

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550PostHtmlWithTypeCCandBCC

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/PostHtml

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/PostHtml

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/PostHtml

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/post/PostHtml

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body

FromName (string): From Name of the e-mail.,

FromAddress (string): From address of the e-mail.,

ReplyAddress (string): Reply address of the e-mail.,

Subject (string): Subject of the e-mail,.

HtmlBody (string): Content of the e-mail as html.,

Charset (string): Char set of the e-mail.,

ToName (string): Name of the receiver.,

ToEmailAddress (string): Email address of the receiver.,

PostType(string): Optional parameter.Type of email (account activation, survey, etc.).,

KeyId(string): Optional parameter. Unique member id  in your system.,

CustomParams(string): Optional parameter. Custom parameters.,

CcAddress(string): Optional parameter.,

BccAddress(string): Optional parameter.,

Attachments (List<Attachment>):

Attachment:

Name(string): Name of attachment.,

Type(string): Type like pdf,doc.,

Content(base64Binary): Contents of file.,

Sample Body

{
"FromName": "",

"FromAddress": "",

"ReplyAddress": "",

"Subject": "",

"HtmlBody": "<html><head></head><body>Hello World!!</body></html>",

"Charset": "iso-8859-9",

"ToName": "",

"ToEmailAddress": "",

"CcAddress":"",

"BccAddress":"",

"Attachments": [

{

"Name": "",

"Type": "PDF or DOC",

"Content": ""
}
],

"PostType": "",

"KeyId": "",

"CustomParams": ""
}


Sample Response

{

"PostId":”F50656781FFA45338C1F28499555A0BC”

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Successs

Response

Status Code: 200

Http Error

Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550
GetPostResult

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Post/GetPostResult?PostId=58D3A9E86C734F599BB87CBD87E3A531

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Post/GetPostResult?PostId=58D3A9E86C734F599BB87CBD87E3A531

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Post/GetPostResult?PostId=58D3A9E86C734F599BB87CBD87E3A531

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Post/GetPostResult?PostId=58D3A9E86C734F599BB87CBD87E3A531

Http verb

GET

Parameters

PostId(string): ID of the post given by PostHtml web service.

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body


Sample Response

{

  "PostId": "58D3A9E86C734F599BB87CBD87E3A531",

  "RelayStatus": "R",

  "DeliveryStatus": "RE",

  "UndeliveryReason": "",

  "MarkedSpam": false,

  "KeyId": "",

  "CustomParams": "",

  "PostType": "rest_type",

  "ReadTime": "",

  "RelayBounceTime": "",

  "LastUpdateTime": "",

  "FromAdress": null,

  "Subject": null,

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "63259CB6EE6543219A4E37575A94655F"

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 26, 99


GetPostBulkBounceResult

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/GetPostBulkBounceResult

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/GetPostBulkBounceResult

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/GetPostBulkBounceResult

LIVEM:  https://api.relateddigital.com/restm/api/post/GetPostBulkBounceResult

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body

{

  "BeginDate": "sample string 1",

  "EndDate": "sample string 2"

}

Sample Response

{
"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [
    {
      "Code": "",
      "Message": ""
    }
  ],
"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""
}

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550


GetPostBulkResult

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/GetPostBulkResult

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/GetPostBulkResult

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/GetPostBulkResult

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/post/GetPostBulkResult

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body

{

  "BeginDate": "sample string 1",

  "EndDate": "sample string 2"

}

Sample Response

{
"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [
    {
      "Code": "",

      "Message": ""
    }
  ],
"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""
}

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550


GetPostBulkResultByLastUpdate

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/GetPostBulkResultByLastUpdate

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/GetPostBulkResultByLastUpdate

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/GetPostBulkResultByLastUpdate

LIVEM : https://api.relateddigital.com/restm/api/post/GetPostBulkResultByLastUpdate

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body

{

  "BeginDate": "sample string 1",

  "EndDate": "sample string 2"

}

Sample Response

{
"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [
    {
      "Code": "",

      "Message": ""
    }
  ],
"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""
}

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550GetPostBulkResultByPostId

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/GetPostBulkResultByPostId 

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/GetPostBulkResultByPostId

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/GetPostBulkResultByPostId

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/post/GetPostBulkResultByPostId

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body


{

  "PostIds": [

    "sample string 1",

    "sample string 2"

  ]

}

Sample Response

{
"MemberId": ""
"Success": false,
  "Errors": [
    {
      "Code": "",
      "Message": ""
    }
  ],
"DetailedMessage": ""
"TransactionId": ""
}

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550


GetPostBulkResultWithCustomParams

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/GetPostBulkResultWithCustomParams

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/GetPostBulkResultWithCustomParams

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/GetPostBulkResultWithCustomParams

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/post/GetPostBulkResultWithCustomParams

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body


Sample Body

{

  "BeginDate": "sample string 1",

  "EndDate": "sample string 2",

  "CustomParams": "sample string 3"

}

Sample Response

{
"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {
      "Code": "",

      "Message": ""
    }
  ],

"DetailedMessage": ""

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550GetPostBulkResultWithOptional

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/GetPostBulkResultWithOptional

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/GetPostBulkResultWithOptional

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/GetPostBulkResultWithOptional

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/post/GetPostBulkResultWithOptional

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login

Body

ToEmailAddress (string): Email address of the receiver

PostType(string): Optional parameter.Type of email (account activation, survey, etc.)

Sample Body

{

  "BeginDate": "sample string 1",

  "EndDate": "sample string 2",

  "PostType": "sample string 3",

  "ToAddresss": "sample string 4"

}

Sample Response

{
"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [
    {
      "Code": "",

      "Message": ""
    }
  ],

"DetailedMessage": ""

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550PostTransactionalEmailWithHtmlTemplate

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/PostTransactionalEmailWithHtmlTemplate 

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/PostTransactionalEmailWithHtmlTemplate

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/PostTransactionalEmailWithHtmlTemplate

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/post/PostTransactionalEmailWithHtmlTemplate

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body

FromName (string): From Name of the e-mail.,

FromAddress (string): From address of the e-mail.,

ReplyAddress (string): Reply address of the e-mail.,

Subject (string): Subject of the e-mail.,

HtmlBody (string): Content of the e-mail as html.,

Charset (string): Char set of the e-mail.,

ToName (string): Name of the receiver.,

ToEmailAddress (string): Email address of the receiver.,

PostType(string): Optional parameter.Type of email (account activation, survey, etc.).,

KeyId(string): Optional parameter. Unique member id  in your system.,

CustomParams(string): Optional parameter. Custom parameters.,

CcAddress(string): Optional parameter.,

BccAddress(string): Optional parameter.,

Attachments (List<Attachment>):

Attachment:

Name(string): Name of attachment.,

Type(string): Type like pdf,doc.,

Content(byte[]): Contents of file.


Sample Body

{

  "FromName": "sample string 1",

  "FromAddress": "sample string 2",

  "ReplyAddress": "sample string 3",

  "TemplateName": "sample string 4",

  "SubjectVariables": [

    {

      "Key": "sample string 1",

      "Value": "sample string 2"

    },

    {

      "Key": "sample string 1",

      "Value": "sample string 2"

    }

  ],

  "BodyVariables": [

    {

      "Key": "sample string 1",

      "Value": "sample string 2"

    },

    {

      "Key": "sample string 1",

      "Value": "sample string 2"

    }

  ],

  "Charset": "sample string 5",

  "ToName": "sample string 6",

  "ToEmailAddress": "sample string 7",

  "Attachments": [

    {

      "Name": "sample string 1",

      "Type": "sample string 2",

      "Content": "QEA="

    },

    {

      "Name": "sample string 1",

      "Type": "sample string 2",

      "Content": "QEA="

    }

  ]

}


Sample Response

{
"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [
    {
      "Code": "",

      "Message": ""
    }
  ],

"DetailedMessage": ""

Succcess Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550


PostTransactionalEmailWithXsltTemplate

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/post/PostTransactionalEmailWithXsltTemplate

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/post/PostTransactionalEmailWithXsltTemplate

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/post/PostTransactionalEmailWithXsltTemplate

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/post/PostTransactionalEmailWithXsltTemplate

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body

FromName (string): From Name of the e-mail.,

FromAddress (string): From address of the e-mail.,

ReplyAddress (string): Reply address of the e-mail.,

Subject (string): Subject of the e-mail.,

HtmlBody (string): Content of the e-mail as html.,

Charset (string): Char set of the e-mail.,

ToName (string): Name of the receiver.,

ToEmailAddress (string): Email address of the receiver.,

PostType(string): Optional parameter.Type of email (account activation, survey, etc.).,

KeyId(string): Optional parameter. Unique member id  in your system.,

CustomParams(string): Optional parameter. Custom parameters.,

CcAddress(string): Optional parameter.,

BccAddress(string): Optional parameter.,

Attachments (List<Attachment>):

Attachment:

Name(string): Name of attachment.,

Type(string): Type like pdf,doc.,

Content(byte[]): Contents of file.


Sample Body

{

  "FromName": "sample string 1",

  "FromAddress": "sample string 2",

  "ReplyAddress": "sample string 3",

  "TemplateName": "sample string 4",

  "Xml": "sample string 5",

  "Charset": "sample string 6",

  "ToName": "sample string 7",

  "ToEmailAddress": "sample string 8",

  "Attachments": [

    {

      "Name": "sample string 1",

      "Type": "sample string 2",

      "Content": "QEA="

    },

    {

      "Name": "sample string 1",

      "Type": "sample string 2",

      "Content": "QEA="

    }

  ]

}


Sample Response

{
"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {
      "Code": "",

      "Message": ""
    }
  ],

"DetailedMessage": ""

Succcess Response

Status Code: 200

http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01,08,26,40,75,87,88,96,99,103,105,133,134, 550

PostWithTemplate

Back to Top ^ 

URL

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login.

Body

JsonModel: içerisine, tanımlanan Transactional HTML'lerde verilen değişkenler uygun şekilde girilmeli.
StrictVariables :
false girilirse Template içerisinde tanımlanan değişkenler request içerisine girilmese bile template'deki o değerler boş olarak gönderilir.
true girilirse Template içerisinde tanımlanan değişkenlerin tamamı request içerisinde tanımlanmalı, aksi taktirde request hatalı response döner. 

Sample Body

{


    "TemplateName": "Sample_Template_Name",


    "JsonModel": 
    {
        "subject": "Sample_subject",
        "data": 
        {
            
        }        
    },


    "StrictVariables": false,


    "FromName": "Sample_from_name",


    "FromAddress": "Sample_from_address",


    "ReplyAddress": "Sample_reply_address",


    "Charset": "utf-8",


    "ToName": "Sample_to_name",


    "ToEmailAddress": "Sample_to_address"


}


Sample Response


Succcess Response

Status Code: 200

http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeAna Sayfa: RMC REST API

Copyright 2020 Related Digital