Member Service

Geliştiricinin her hangi bir web servis ile etkileşime geçebilmesi için, öncelikle Login metodunu kullanarak bir  SERVICE TICKET alması gerekir. Diğer web servis ve metodlarına yaratmış olduğu bu değer ile istekte bulunabilir.

Dakikada gönderilebilecek en fazla istek sayısı 1000'dir.

MetodAçıklama
AddToAllListsBelli bir kullanıcıyı tüm listelere ekler.
AddToSendListsBelli bir kullanıcıyı belirtilen listelere ekler.
E-mail ile kullanıcının izin bilgisini günceller.

CreatePushSubscription

Push uygulaması için yeni bir token ekler.
GetEmailAddressByMemberIdBelirli bir üyenin ID'si üzerinden email adresini döndürür.
InsertMemberDemographyYeni üyeyi, demografik bilgileri ile ekler.
QueryMemberCampaignsÜyenin belirtilen tarih aralığında aldığı kampanya bilgilerini gösterir.
QueryMemberDemography
Üyeye ait demografik alanları listeler.
QueryMemberID
Belli bir üyeye ait 32 karakterlik ID’yi döndürür.
QuerySendLists
Belli bir üyenin bulunduğu listeleri gösterir.
RemoveFromSendLists
Belli bir üyeyi belli bir listeden çıkartır.
SendOngoingEMail
Üye’nin demografik bilgilerini günceller, sistemde yer almıyorsa ekler ve sonunda bir email kampanyası tetikler.
SendOngoingSms
Üye’nin demografik bilgilerini günceller, sistemde yer almıyorsa ekler ve sonunda bir SMS kampanyası tetikler.
UpdateMemberDemographyÜyenin demografik bilgilerini günceller.
QueryMembersWithPermissionUpdateBelirlenen tarih aralığında güncellenen izinlerin hangi üyelere ait olduğunu sorgular.
DeleteMemberVerilen referans ID ile üyeyi siler. Müşterinin ayarlarına göre referans id Mail veya KeyId olabilir.

GetDeletedMemberInfo

Silinen üyenin hangi bilgilerinin silindiği bilgisini özet olarak verir.

InsertMemberDemography

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/InsertMemberDemography

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/InsertMemberDemography

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/InsertMemberDemography

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/InsertMemberDemography

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

ForceUpdate (bool): Key ve Value değerleri mevcut bir üyeyi saptarsa, metod ekleme yapmak yerine varolanı güncellemeye / güncellememeye karar verir. Bu flag True değerini aldığında, sağlanan demografik bilgileri kullanarak üyeyi günceller..

DemographicData (KeyValue []): Bu bir KeyValue dizisidir. Kısacası, demografik bilgileri oluşturan Key ve Value değerleri.

Bilgilendirme

Doğum tarihi formatı aşağıdaki gibi olmalıdır;

  • Format 1: YYYY-MM-DD
  • Format 2: DD-MM-YYYY

GSM formatı aşağıdaki gibi olmalıdır;

  • Format 1: 05351234567
  • Format 2: 5351234567
  • Format 3: 535.1234567

Eğer hesap yurt dışı gönderime açıksa bu durumda yükleme (ülke kodu).(mobil no) formatı olarak yapılmalıdır.

Sample Body

{

"Key" : "",

"Value" : "",

"ForceUpdate" : false,

"DemographicData" :

      [

           { "Key" : "", "Value": ""},

           { "Key" : "", "Value": ""}

      ]

}

Sample Response

{

"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 06, 25, 43, 69, 99, 107
UpdateMemberDemography

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/UpdateMemberDemography

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/UpdateMemberDemography

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/UpdateMemberDemography

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/UpdateMemberDemography

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

ForceInsert (bool): Key ve Value değerleri mevcut bir üyeyi saptarsa, metod ekleme yapmak yerine varolanı güncellemeye / güncellememeye karar verir. Bu flag True değerini aldığında, sağlanan demografik bilgileri kullanarak üyeyi günceller..

DemographicData (KeyValue []): Bu bir KeyValue dizisidir. Kısacası, demografik bilgileri oluşturan Key ve Value değerleri.

Sample Body

{

"Key" : "",

"Value" : "",

"ForceInsert" : true,

"DemographicData" :

      [

           { "Key" : "", "Value": ""},

           { "Key" : "", "Value": ""}

      ]

}

Sample Response

{

"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 01, 06, 43, 66, 69, 99, 107


AddToSendLists

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/AddToSendLists

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/AddToSendLists

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/AddToSendLists

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/AddToSendLists

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

Move (bool): If Move is given True, the member will be removed from the old lists which are not specified in SendLists array. If Move is given False, the member will only be added to the specified lists.

SendLists (SendList []): The member specified by Key and Value pair will be added to these lists.

Sample Body

{

"Key" : "",

"Value" : "",

"Move" : false,

"SendLists" :

    [

       { "ListName" : "", "GroupName": ""},

       { "ListName" : "", "GroupName": ""}

    ]

}

Sample Response

{

"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01, 43, 66, 69, 99, 107

QueryMemberID

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/QueryMemberId?Key=EMAIL&Value=test@test.com

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/QueryMemberId?Key=EMAIL&Value=test@test.com

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/QueryMemberId?Key=EMAIL&Value=test@test.com

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/QueryMemberId?Key=EMAIL&Value=test@test.com

Http verb

GET

Parameters

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

 

Sample Body


Sample Response

{

"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01,43,69, 99, 107


QueryMemberDemography

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/QueryMemberDemography?Key=EMAIL&Value=test@test.com

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/QueryMemberDemography?Key=EMAIL&Value=test@test.com

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/QueryMemberDemography?Key=EMAIL&Value=test@test.com

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/QueryMemberDemography?Key=EMAIL&Value=test@test.com

Http verb

GET

Parameters

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

 

Sample Body


Sample Response

{

"DemographicData" :

      [

           { "Key" : "", "Value": ""},

           { "Key" : "", "Value": ""}

      ]

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01,43,69, 99, 107


QuerySendLists

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/QuerySendLists?Key=EMAIL&Value=test@test.com

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/QuerySendLists?Key=EMAIL&Value=test@test.com

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/QuerySendLists?Key=EMAIL&Value=test@test.com

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/QuerySendLists?Key=EMAIL&Value=test@test.com

Http verb

GET

Parameters

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

 

Sample Body


Sample Response

{

"SendLists" :

    [

       { "ListName" : "", "GroupName": ""},

       { "ListName" : "", "GroupName": ""}

    ]

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01,43,69, 99, 107

RemoveFromSendLists

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/RemoveFromSendLists

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/RemoveFromSendLists

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/RemoveFromSendLists

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/RemoveFromSendLists

Http verb

DELETE

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

Move (bool): Move True değeri aldığında, üye SendLists dizisinde belirtilmeyen eski listelerden kaldırılır. Move False değer aldığında, üye yalnızca belirtilen listelere eklenir.

SendLists (SendList []): Key ve Value çifti tarafından belirtilen üye(ler), burada belirtilen listelerden kaldırılacaktır.

Sample Body

{

"Key" : "",

"Value" : "",

"DeleteIfInNoList" : false,

"SendLists" :

    [

       { "ListName" : "", "GroupName": ""},

       { "ListName" : "", "GroupName": ""}

    ]

}

Sample Response

{

"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01,43,69, 99, 107,108

AddToAllLists

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/AddToAllLists

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/AddToAllLists

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/AddToAllLists

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/AddToAllLists

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

Sample Body

{

"Key" : "",

"Value" : ""

}

Sample Response

{

"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01, 43, 69, 99, 107

AddToWebLists

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/AddToWebLists

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/AddToWebLists

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/AddToWebLists

LIVEM:https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/AddToWebLists

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

Sample Body

{

"Key" : "",

"Value" : ""

}

Sample Response

{

"MemberId": ""

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01, 43, 69, 99, 107

SendOngoingEMail

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/SendOngoingEmail

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/SendOngoingEmail

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/SendOngoingEmail

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/SendOngoingEmail

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

ForceUpdate (bool): Key ve Value değerleri mevcut bir üyeyi saptarsa, metod ekleme yapmak yerine varolanı güncellemeye / güncellememeye karar verir. Bu flag True değerini aldığında, sağlanan demografik bilgileri kullanarak üyeyi günceller.

DemographicData (KeyValue []): Bu bir KeyValue dizisidir. Kısacası, demografik bilgileri oluşturan Key ve Value değerleri.

CampaignId (string): RMC arayüzünden oluşturulan kampanya ID'si. 

Kampanya durumu "Gönderildi" veya "İletildi" olmalıdır.


Sample Body

{

"Key":"",

"Value":" ",

"DemographicData" :

      [

           { "Key" : "", "Value": ""},

           { "Key" : "", "Value": ""}

      ],

"ForceUpdate":true,

"CampaignId":""

}

Sample Response

{

    "MemberId": "",

    "RecordId": "",(Email unique id)

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01,06, 12,25, 43, 69, 99, 107,113

SendOngoingSms

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/SendOngoingSms

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/SendOngoingSms

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/SendOngoingSms

LIVEM:https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/SendOngoingSms

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

ForceUpdate (bool): Key ve Value değerleri mevcut bir üyeyi saptarsa, metod ekleme yapmak yerine varolanı güncellemeye / güncellememeye karar verir. Bu flag True değerini aldığında, sağlanan demografik bilgileri kullanarak üyeyi günceller.

DemographicData (KeyValue []): Bu bir KeyValue dizisidir. Kısacası, demografik bilgileri oluşturan Key ve Value değerleri.

CampaignId (string): RMC arayüzünden oluşturulan kampanya ID'si. 

GsmNo (string): Kampanyanın iletileceği üyenin GSM numarası

InsertMember (bool): True değerini aldığında, belirtilen üye, Key ve Value çiftini kullanılarak veritabanına eklenir.

Sample Body

{

"Key":"",

"Value":"",

"DemographicData":[{"Key":"","Value":""}],

"ForceUpdate":false,

"CampaignId":"",

"InsertMember":false,

 "GsmNo":

}

Sample Response

{

    "MemberId": "",

    "RecordId": "",(sms unique id)

    "Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01,06,10, 12,25, 40, 43, 69, 99, 107,113,122

ChangeMemberPermissionByEmail 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/ChangeMemberPermissionByEmail

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/ChangeMemberPermissionByEmail

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/ChangeMemberPermissionByEmail

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/ChangeMemberPermissionByEmail

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

EmailAddress (string): Üyenin email adresi.

Status (string): The status of member. If value is empty, status won’t be changed. (Status can be A,P,X)

EmailPermit (string): Email permission of member. If value is empty, permission won’t be changed. (Permission can be L,Y,N,X)

GsmPermit(string): GSM permission of member. If value is empty, permission won’t be changed. (Permission can be L,Y,N,X)

Sample Body

{

 "EmailAddress":"",

  "Status":"",

  "EmailPermit":"Y",

  "GsmPermit":"Y"

}

Sample Response

{

    "MemberIdList": [

        "0CDCA379BD8341468C2A28EC3DFCB"

    ],

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Successs Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Error Code

00, 01,06, 69, 70, 95, 99, 102, 107


GetEmailAddressByMemberId

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/GetEmailAddressByMemberId?MemberId=0E9F885203F54E55B6CCBA1C913C3591

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/GetEmailAddressByMemberId?MemberId=0E9F885203F54E55B6CCBA1C913C3591

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/GetEmailAddressByMemberId?MemberId=0E9F885203F54E55B6CCBA1C913C3591

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/GetEmailAddressByMemberId?MemberId=0E9F885203F54E55B6CCBA1C913C3591

Http verb

GET

Parameters

MemberId(string) = Id of Member

Header


Succesful Response

{
    "EmailAddress": "test@test.com",
    "Success": true,
    "Errors": [],
    "DetailedMessage": "",
    "TransactionId": null
}

Failed Response

{
    "EmailAddress": null,
    "Success": false,
    "Errors": [
        {
            "Code": "69",
            "Message": "No such member!"
        }
    ],
    "TransactionId": null
}


CreatePushSubscription 

Back to Top ^  

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/CreatePushSubscription

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/CreatePushSubscription

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/CreatePushSubscription

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/CreatePushSubscription

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

PushToken (string): Push Token.

MemberID (string): Member ID (NULL OR NOT NULL)

Status (string): Token Status - Default A (Permission can be A,I,X,P)

AppAlias (string): Customer Application Alias (Only Push Application(s) with active status)

ForceUpdate (boolean): If this flag is True, Token inserted else update existing token

Sample Body

{

 "PushToken":"",

  "MemberID":"",

  "Status":"",

"ForceUpdate":"false/true",

  "AppAlias":""

}

Sample Response

{

"Success": false,

  "Errors": [

    {

      "Code": "",

      "Message": ""

    }

  ],

"DetailedMessage": ""

"TransactionId": ""

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Status Code: 404 Not Found

Status Code : 07 Application was not found with the specified App Alias.

Status Code : 138 Token does not found at system!

Status Code : 139 Can not insert duplicate token!

Error Code

00, 01,06, 69, 70, 95, 99, 102, 107,07,138,139
QueryMemberCampaigns 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/member/QueryMemberCampaigns

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/member/QueryMemberCampaigns

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/member/QueryMemberCampaigns

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/member/QueryMemberCampaigns

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

CampaignIds (string []):campaign id array. provide at most 10 campaigns,


Sample Body

{
"CampaignIds":["",""],

"Key":"",

"Value":"",


}


Sample Response

{
"Campaigns": [],
"Success": true,
"Errors": [],
"DetailedMessage": "",
"TransactionId": ""
}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 99
QueryMembersWithPermissionUpdate

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/Member/QueryMembersWithPermissionUpdate

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/Member/QueryMembersWithPermissionUpdate

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/Member/QueryMembersWithPermissionUpdate

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/Member/QueryMembersWithPermissionUpdate

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.

CampaignIds (string []):campaign id array. provide at most 10 campaigns,


Sample Body

{
        "BeginDate":"2020-07-13 00:00:00",
        "EndDate":"2020-07-14 00:00:00"
} 

Sample Response

{
    "Members": [
        {
            "KeyColumnValue""55",
            "Email""gokhantest0713@testeuromsg.commm",
            "GsmNo""",
            "OldStatus""A",
            "NewStatus""A",
            "OldEmailPermit""Y",
            "NewEmailPermit""N",
            "OldGsmPermit""Y",
            "NewGsmPermit""Y",
            "PermissionUpdateTime""2020-07-13T18:20:22.593",
            "UpdateSource""euro.message System Services",
            "StatusPermissionUpdateTime""0001-01-01T00:00:00",
            "EmailPermitUpdateTime""0001-01-01T00:00:00",
            "GsmPermitUpdateTime""0001-01-01T00:00:00"
        },
{
            "KeyColumnValue""12",
            "Email""gokhantest2@euromsg.com",
            "GsmNo""",
            "OldStatus""A",
            "NewStatus""A",
            "OldEmailPermit""Y",
            "NewEmailPermit""N",
            "OldGsmPermit""Y",
            "NewGsmPermit""Y",
            "PermissionUpdateTime""2020-07-13T18:20:22.663",
            "UpdateSource""euro.message System Services",
            "StatusPermissionUpdateTime""0001-01-01T00:00:00",
            "EmailPermitUpdateTime""0001-01-01T00:00:00",
            "GsmPermitUpdateTime""0001-01-01T00:00:00"
        }
 ],
    "Success"true,
    "Errors": [],
    "DetailedMessage""",
    "TransactionId""7E09CED3FE7842EF9AB6508656A19027"
}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 99
DeleteMember 

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/member/deletemember

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/member/deletemember

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/member/deletemember

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/member/deletemember

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body

Key (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtar sütunu (EMAIL, KEY_ID) yer almalıdır.

Value (string): Key kolonu için değer,. Bu değer yanlış biçimde gönderilirse, yok sayılır ve ana işlem kesilmez.


Sample Body

{
  "Key": "KEY_ID",  
  "Value": "59439970"
}
veya
{
  "Key": "EMAIL",  
  "Value": "example@example.com"
}

Sample Response

{
    "TraceId": "69120960-6459-4141-ae25-84c4dedda1e7",
    "Success": true,
    "Errors": [],
    "DetailedMessage": "",
    "TransactionId": null
}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 99
GetDeletedMemberInfo

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/member/getdeletedmemberinfo/{id}

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/member/getdeletedmemberinfo/{id}

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/member/getdeletedmemberinfo/{id}

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/member/getdeletedmemberinfo/{id}

Http verb

GET

Parameters

Id (string): Bu alanda hesap özelinde tanımlanan birincil anahtarın (EMAIL, KEY_ID) değeri yazılır. 

Header

Content-Type: application/json

Authorization:  Login aksiyonundan sonra alınan Service Ticket değeri.

Body


Sample Body


Sample Response

{
    "DeletedDate": "2021-09-08T15:45:06.877",
    "DeletedMemberInfos": "Demografik Bilgileri\r\nDatawarehouse Tablosu\r\nKampanya Geçmişi\r\nTransactional Veri\r\nİzin Verisi\r\nVisilabs Bilgileri",
    "Success": true,
    "Errors": [],
    "DetailedMessage": "",
    "TransactionId": null
}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code

00, 99


Ana Sayfa: RMC REST API


Copyright 2020 Related Digital