PostSMS Service

Transactional (Tekil) SMS Web Service Metodları

Transactional (Tekil) SMS web servisini kullanarak, şifre hatırlatma, üyelik aktivasyonu, siparişiniz kargoda, gibi bilgilendirme amaçlı SMS mesajları gönderebilir ve analiz için bunların sonuçlarını çekebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda Transactional SMS Web Servisine ait metodlar ve kısa açıklamaları listelenmektedir. Detaylı bilgi için metod isimlerine tıklayabilirsiniz.

Geliştiricinin her hangi bir web servis ile etkileşime geçebilmesi için, öncelikle Login metodunu kullanarak bir SERVICE TICKET alması gerekir. Diğer web servis ve metodlarına yaratmış olduğu bu değer ile istekte bulunabilir.

Dakikada gönderilebilecek en fazla istek sayısı 1000'dir.

MetodAçıklama
GetSmsBulkResult
İki tarih aralığında gönderilen tekli SMS lerin durumunu sorgular.
ReportSingleShotSms
GSM numarasına yapılan OTP (One Time Password) gönderimini raporlar.
ReportSmsWithPacketId
Gönderilen tekil SMS’in durumunu sorgulamayı sağlar.
SendBulkSms
Birden fazla GSM numarasına bilgilendirme SMS’i gönderilmesini sağlar.
SendBulkSmsWithTypeAndKeyIDBirden fazla GSM numarasına bilgilendirme SMS’i gönderilmesini sağlar.
SendPersonalSms
Tekli bir SMS gönderimi yapılmasını sağlar.
SendPersonalSmsWithTypeAndKeyID
Type ve KeyID değerleriyle birlikte tekli bir SMS gönderimi yapılmasını sağlar.
SingleShotSmsBir GSM numarasına OTP (One Time Password) gönderimi yapılmasını sağlar.
SingleShotSmsWithTypeAndKeyID
Type ve KeyID değerleriyle birlikte tek seferlik SMS gönderimi yapılmasını sağlar.
SendPersonalSmsToAMember

Kayıtlı kullanıcılara kişisel SMS gönderimi sağlar.

SingleShotSms

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/PostSms/SingleShotSms

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/PostSms/SingleShotSms

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/PostSms/SingleShotSms

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/PostSms/SingleShotSms

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successfull login

Body

Originator (string),

NumberMessagePair (KeyValue [])

{

  Key (string),

  Value (string)

}

BeginTime (DateTime)

Sample Body

 {

  "Originator": "EUROMSG",

  "NumberMessagePair": [{

  "Key": "905373737373",

  "Value": "SHORT MESSAGE SERVICE WISHES GOOD DAYS :)"

}],

  "BeginTime": "2016-10-19 00:00:00"

}


Sample Response

{

  "PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code
SendBulkSmsWithTypeAndKeyId

Back to Top ^ 

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/postsms/SendBulkSmsWithTypeAndKeyId

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/postsms/SendBulkSmsWithTypeAndKeyId

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/postsms/SendBulkSmsWithTypeAndKeyId

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/postsms/SendBulkSmsWithTypeAndKeyId

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

Originator(string):

Message(string):

GsmNumbers (string []):

KeyIds (string []):

PostType(string):

BeginTime(string):

EndTime(string):

 

Sample Body

{

  "Originator": null,

  "Message": null,

  "GsmNumbers": [],

  "KeyIds": [],

  "PostType": null,

  "BeginTime": null,

  "EndTime": null

}

Sample Response

{

  "PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

  "PacketStatus": null,

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeSendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/PostSms/SendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/PostSms/SendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/PostSms/SendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/PostSms/SendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

Originator (string):

NumberMessagePair (KeyValue []) :

{

  Key (string):

  Value (string):

} ,

KeyIds (string []):

PostType(string[]):

BeginTime(string):

EndTime(string):

Sample Body

 {

  "Originator": "EUROMSG",

  "NumberMessagePair": [{

  "Key": "905373737373",

  "Value": "SHORT MESSAGE SERVICE WISHES GOOD DAYS :)"

}],

  "KeyIds": [],

  "PostTypes": [],

  "BeginTime": null,

  "EndTime": null

}


Sample Response

{

  "PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

  "PacketStatus": null,

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeSingleShotSmsWithTypeAndKeyId

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/PostSms/SendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/PostSms/SendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/PostSms/SendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/PostSms/SendPersonalSmsWithTypeAndKeyId

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

  Originator(string):

  GsmNumber(string):

  Message(string):

  KeyId(string):

  PostType(string):

  BeginTime(string):

Sample Body

 {

  "Originator": null,

  "GsmNumber": null,

  "Message": null,

  "KeyId": null,

  "PostType": null,

  "BeginTime": null

}

Sample Response

{

  "PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeSendBulkSms

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/PostSms/SendBulkSms

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/PostSms/SendBulkSms

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/PostSms/SendBulkSms

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/PostSms/SendBulkSms

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

  Originator(string),

  Message(string),

  GsmNumbers (string []):

  BeginTime(string),

  EndTime(string)

 

Sample Body

{

  "Originator": null,

  "Message": null,

  "GsmNumbers": [],

  "BeginTime": null,

  "EndTime": null

}


Sample Response

{

  "PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeSendPersonalSms

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/PostSms/SendPersonalSms

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/PostSms/SendPersonalSms

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/PostSms/SendPersonalSms

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/PostSms/SendPersonalSms

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

Originator (string),

NumberMessagePair (KeyValue [])

{

  Key (string),

  Value (string)

}

BeginTime (string),

EndTime(string)

*BeginTime ile EndTime arasındaki süre minimum 1 saat olmalıdır.

Sample Body

 {

  "Originator": "EUROMSG",

  "NumberMessagePair": [{

  "Key": "905373737373",

  "Value": "SHORT MESSAGE SERVICE WISHES GOOD DAYS :)"

}],

  "BeginTime": "2016-10-19 00:00:00",

  "EndTime": "2016-10-20 00:00:00"

}

Sample Response

{

  "PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeSendPersonalSmsToAMember

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/PostSms/SendPersonalSmsToAMember

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/PostSms/SendPersonalSmsToAMember

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/PostSms/SendPersonalSmsToAMember

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/PostSms/SendPersonalSmsToAMember

Http verb

POST

Parameters


Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

  Originator(string):

  Key(string):

  Value(string):

  Message(string):

  BeginTime(string):

  EndTime(string):

Sample Body

 {

  "Originator": null,

  "Key": null,

  "Value": null,

  "Message": null,

  "BeginTime": null,

  "EndTime": null

}


Sample Response

{

  "PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeReportSmsWithPacketId

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/postsms/ReportSmsWithPacketIdPacketId=B8B8101D6369462

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/postsms/ReportSmsWithPacketIdPacketId=B8B8101D6369462

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/postsms/ReportSmsWithPacketIdPacketId=B8B8101D6369462

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/postsms/ReportSmsWithPacketIdPacketId=B8B8101D6369462

Http verb

GET

Parameters

PacketId(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

 

Sample Body


Sample Response

{

  "PacketId": null,

  "DeliveryResults":[

{

  "GsmNumber": null,

  "DeliveryResult": null,

  "DeliveryDetail": null,

  "DeliveryTime": null,

  "DeliveredMessage": null,

  "PostType": null,

  "KeyID": null,

  "SendDate": null

}

],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeGetSmsBulkResult

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/PostSms/GetSmsBulkResult?BeginDate=26.10.2016 &EndDate=27.10.2016

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/PostSms/GetSmsBulkResult?BeginDate=26.10.2016 &EndDate=27.10.2016

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/PostSms/GetSmsBulkResult?BeginDate=26.10.2016 &EndDate=27.10.2016

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/PostSms/GetSmsBulkResult?BeginDate=26.10.2016 &EndDate=27.10.2016

Http verb

GET

Parameters

BeginDate(string),EndDate(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

 

Sample Body


Sample Response

{

"PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

 "BulkReport":[

{

  "PacketId": null,

  "GsmNumber": null,

  "DeliveryStatus": null,

  "SendDate": null,

  "DeliveryDate": null,

  "DeliveryDetail": null,

  "KeyId": null,

  "PostType": null

}

],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error CodeReportSingleShotSms

Back to Top ^

URL

LIVE: https://api.relateddigital.com/resta/api/PostSms/ReportSingleShotSms?PacketId=B8B8101D6369462

ECOMM: https://api.relateddigital.com/reste/api/PostSms/ReportSingleShotSms?PacketId=B8B8101D6369462

LIVEB: https://api.relateddigital.com/liveb_rest/api/PostSms/ReportSingleShotSms?PacketId=B8B8101D6369462

LIVEM: https://api.relateddigital.com/restm/api/PostSms/ReportSingleShotSms?PacketId=B8B8101D6369462

Http verb

GET

Parameters

PacketId(string)

Header

Content-Type: application/json

Authorization: The ticket given by the system after successful login

Body

 

Sample Body


Sample Response

{

  "PacketId": "B8B8101D6369462B973D35FAFB9EB00D",

  "PacketStatus": null,

  "DeliveryResults":[

{

  "GsmNumber": null,

  "DeliveryResult": null,

  "DeliveryDetail": null,

  "DeliveryTime": null,

  "DeliveredMessage": null,

  "PostType": null,

  "KeyID": null,

  "SendDate": null

}

],

  "Success": true,

  "Errors": [],

  "DetailedMessage": "",

  "TransactionId": "3171959BB3054915A81643D80A81AED3"

}

Success Response

Status Code: 200

Http Error Response

Status Code: 400 Bad Request

Status Code: 401 Unauthorized

Error Code
Ana Sayfa: RMC REST API


Copyright 2020 Related Digital